Onze Ontmoetingskerk heeft ook in 2020 verschil kunnen maken in het leven van mensen. Juist in dit moeilijke jaar willen we samen zijn, samen ons verbonden voelen. Zo waren en zijn we verbonden in Jezus’ naam, in erediensten, in pastoraat en diaconaat. Dankzij u heeft onze Ontmoetingskerk in 2020 dit werk kunnen verrichten.

 

Want zonder uw financiële bijdrage kan dit werk niet gebeuren.

Helpt u in 2021 weer mee met een gift? Waarom?

  • om erediensten, ook online, en pastoraat mogelijk te maken.
  • om de jeugd te helpen met het voornemen om een jongerenpredikant aan te stellen.
  • om de Diaconie/ZWO haar vele werk te kunnen laten uitvoeren. Zoals het werk van het IDO, BinnenInn, de Ontmoetingsclub en het Gambia project.
  • om het werk van de jongerenwerker André van der Galiën en ouderenpastor Marjolen Veerbeek te ondersteunen. Zo gingen onze jongeren boodschappen doen voor onze ouderen.

Hartelijk dank voor uw gift

Hartelijk dank alvast voor uw gift, hoe klein ook, maar we hopen op een ruimhartige gift zodat onze Ontmoetingskerk de kerk van morgen kan worden: een fijne plek waar iedereen zich thuis voelt.

 

Charissa Kok gaat per 1 december aan de slag als straatpastor in Lelystad.

Klik hier om te lezen

Klik hier om te lezen

Pin It on Pinterest