Steun de Ontmoeting: in onze kerk, in Lelystad, in de wereld.  

De mens is van nature een sociaal wezen. Elke dag ontmoeten we mensen en staan we in contact met anderen: als we werken, sporten, uitgaan, winkelen, bij toeval of gewoon als vrienden. Maar soms kan een ontmoeting veel meer zijn dan zomaar iemand tegenkomen. Zoals na de zondagse viering bij het koffiedrinken. Wat hebben we dat allemaal enorm gemist. Want juist zulke ontmoetingen, die vaak verder gaan, hebben we in de onze kerk. Ontmoetingen die dieper gaan dan ‘hallo’. Waarbij de ander ook daadwerkelijk geïnteresseerd is in het antwoord op de vraag ‘hoe is het’. Dat soort ontmoetingen koesteren we. Die dragen we met ons mee.

Zeker ook in het diaconale werk van onze kerk. Bij het werk dat BinnenInn doet, bij het inloophuis van het IDO of bij de voedselbank. Allemaal werk dat door onze kerk gesteund wordt en waar het steeds opnieuw weer begint met elkaar ontmoeten. Elkaar zien, naar elkaar luisteren. Bijvoorbeeld bij de Jongerenclubs, de belijdeniscatechese of het theaterweekend.

Maar ook wereldwijd willen we de ontmoeting steunen. Bijvoorbeeld via onze ZWO in Gambia. Mirjam Abbes van Stichting Care Foundation The Gambia vertelt: ‘We hebben naast het ziekenhuis, een vrouwenhuis en diverse scholen nu een kippenfarm met 800 kippen opgezet, mede dankzij de hulp uit de Ontmoetingskerk. Die steun is essentieel. Elke keer als ik onze projecten bezoek, ontmoet ik mensen die daar baat bij hebben en hebben gehad. Hartverwarmend! Maar ik zie ook nog steeds dat er veel moet gebeuren, dus uw steun blijft hard nodig.’

Elk jaar vragen wij je om jouw bijdrage aan het werk van de Ontmoetingskerk. Maar eigenlijk vragen we je om een bijdrage voor mensen. Want wat is de kerk anders dan een plek voor mensen? Een plek  waar we elkaar ontmoeten in de wetenschap dat God in ons midden is, waar we God mogen ontmoeten.

Steun je al die ontmoetingen? De ontmoeting in onze kerk, in Lelystad en in de wereld?

 

Trouwens, als het over ontmoeten gaat, dan biedt een uitspraak van Moeder Teresa, de beroemde katholieke zuster, ons een mooie leidraad. Zij zei ooit ‘Laten we elkaar altijd ontmoeten met een glimlach, de glimlach is het begin van de liefde’. Wat een inspirerende gedachte. En Jezus zegt in Mattheüs 18: ‘waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.’

Laten we daarom inderdaad elke ontmoeting beginnen met een glimlach, net als Moeder Teresa, met een open hart en met aandacht voor elkaar. Dan wordt die ontmoeting meer dan alleen ‘hallo’. Dan wordt het elkaar zien. Met de belofte van Jezus in ons midden.

Mogen wij jou daarom vragen om de ontmoeting te steunen? Want met jouw bijdrage kan onze kerk verschil maken, mensen helpen. Met jouw steun kan de Ontmoetingskerk de ontmoeting in de kerk, in Lelystad en in de wereld ondersteunen.

Help je daarbij weer mee? Mogen we ook in 2022 op jou rekenen?

Houd moed, heb lief.

PS: Steun jij ook de ontmoeting? Jouw bijdrage is ook in 2022 essentieel om het werk van onze kerk mogelijk te maken!

 

NL 43 RABO 0373 7244 70
CvK Protestantse Gemeente Lelystad
inz. Vrijwillige Bijdrage

NL 03 RABO 0373 7381 88
Diaconie Prot. Gem. Lelystad
inz. Vrijwillige Bijdrage

 

 

 

Pin It on Pinterest