Zondag, 5 juni is het Pinksteren. Dan vieren we dat God met zijn Heilig Geest naar de wereld kwam. Het is feest, omdat we vertrouwen en geloven dat God ons niet alleen achterlaat, Hij is met ons. Deze Pinksterdienst is extra feestelijk omdat er openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd. Gert Jan Wortel zal belijdenis doen. We vinden het bijzonder dat hij op deze manier bewust de keus maakt voor het geloof.

  

Zoektocht naar God

De afgelopen weken zijn we met een groep van vijf belijdeniscatechisanten wekelijks bij elkaar gekomen. We hebben aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis gesproken over verschillende geloofsthema’s. Het waren open en mooie, en soms ook moeilijke, gesprekken. Alle deelnemers gaven aan stappen te hebben gezet op hun zoektocht naar God en het geloof en allemaal vonden we het mooi om op deze manier (meer) met het geloof bezig te zijn.

Welkom met Pinksteren!

Wij kijken uit naar een mooie, feestelijke Pinksterdienst. Laten we als gemeente om Gert Jan heen te staan op dit mooie moment. We hopen dat u/jij ook komt! De dienst begint om 10:00 uur in de Ontmoetingskerk, Schor 4 in Lelystad.

Pin It on Pinterest