In een speciale kerkdienst zijn drie nieuwe ambtsdragers bevestigd, één persoon is herbevestigd en er is  afscheid genomen van vijf anderen. Dat gebeurde in de dienst van zondag 22 januari.

Van ouderling tot voorzitter

Jong Teppema is ouderling geworden, Martijn Walrave wordt de nieuwe voorzitter CVK (College van Kerkrentmeesters), en Gert Jan Wortel is bevestigd als nieuwe voorzitter Diaconie. Jaap Terpstra is tijdens de dienst herbevestigd als diaken.

Afscheid

In de dienst is ook afscheid genomen van ouderling/ouderenpasotraat Henri Pleune, Lydia Suarez, voorzitter Diaconie, Janny Truin, diaken/ouderenwerk, Bert Zijlstra, diaken//jongerenwerk en Jolanda Arens, diaken.

Bedankt

Wij danken alle ambtsdragers voor hun bijdrage aan onze gemeente en wensen de nieuwe ambtsdragers veel succes en Gods zegen voor de taak die voor hen ligt!

Foto’s

Foto’s gemaakt door Ina de Wolf

Pin It on Pinterest