Begin november 2018 stapten voorganger Klaas de Lange en voorzitter van de kerkenraad Rien Nuijt binnen bij communicatiebureau Burnio. Daarmee was een belangrijke eerste stap gezet naar een heel nieuw communcatiebeleid.
Communicatie is een speerpunt in het beleidsplan van onze kerk en en dit willen we graag serieus aanpakken. Natuurlijk gebeurt er nu ook al het een en ander op het gebied van communicatie, maar er valt op veel gebieden nog de nodige winst te behalen. Om te bepalen wat er moet worden veranderd is het beleidsplan 2015-2020 vertaald naar een communicatieplan. Deze vertaling van beleidsstukken was voor de communicatiecommissie een zeer boeiend en inspirerend traject.

Dit leverde de volgende communicatievisie op:

  • Wat wil de gemeente? (visie) Wat is de toegevoegde waarde van communicatie en/of wat zou deze moeten zijn?
  • Voor PG Lelystad is communicatie essentieel omdat wij graag ‘de boodschap’ verkondigen. Dit gebeurt in allerlei vormen en op allerlei plaatsen en via allerlei media.
  • Wij zijn met elkaar kerk en zoeken de interactie met de ‘buitenwereld’ Er gebeurt natuurlijk veel intern, maar er is ook behoefte om meer naar buiten te treden. We willen als kerk onderdeel zijn van de stad. Dit heeft natuurlijk ook weer alles met communicatie te maken.
  • Onze gemeente wil zich sterker profileren als zijnde een gemeente die er wil zijn voor haar leden, maar ook voor andere bewoners van Lelystad. PG Lelystad maakt daarvoor graag gebruik van moderne media om de interactie zowel intern als extern optimaal te benutten.

Communicatie 2.0

Om onze communicatie naar een hoger plan te tillen, hebben we communicatiebureau Burnio ingehuurd. Zij gaan de komende periode de vrijwilligers van de publiciteitscommissie ondersteunen.

De eerste stap is het ontwerpen van een nieuwe huisstijl met een nieuw logo, kleuren en ondersteunende vormgeving. Deze nieuwe huisstijl gaat worden doorgevoerd in het kerkblad, interne- en externe uitingen, persberichten, posters, social-media, beamer en uiteraard de website. Inmiddels is Burnio hier volop mee aan de slag.

De website gaat ook helemaal vernieuwd worden. De huidige website heeft lange tijd prima dienst gedaan, maar is erg intern gericht. De nieuwe website zal meer aansluiten op de visie die we als gemeente willen uitstralen.

Een derde stap is het aanpassen van de werkwijze van communiceren binnen de gemeente. De huidige redactie van het kerkblad zal hiervoor anders gaan werken. De redactie wordt verantwoordelijk voor alle communicatie op alle platformen.

Wat moet dit hele proces uiteindelijk gaan opleveren? De kerk krijgt een opener uitstraling naar buiten. De drempel om binnen te stappen wordt door de nieuwe manier van communiceren lager. In het verleden waren we vooral aan het informeren, nu gaan we door deze nieuwe plannen de dialoog aan met de buitenwereld.

We zien als publiciteitscommissie dit project als een mooie stap in het zichtbaar maken van onze gemeente in de stad. Dit kunnen we niet alleen, mocht u het leuk vinden om aan dit boeiende project deel te nemen, neem dan contact op met Gera van den Bergh, voorzitter publiciteitscommissie (publiciteitscommissie@pg-lelystad.nl).

Pin It on Pinterest