Kerk in Lelystad

Geven

De Ontmoetingskerk kan alleen bestaan dankzij de giften van mensen die zich bij het kerkenwerk betrokken voelen. Hierdoor kan de kerk blijven bestaan. Het geld dat gegeven wordt, gaat voor een deel naar mensen die werken voor de kerk, maar ook het onderhoud van het gebouw wordt hiervan betaald. Dankzij de giften kan ook de diaconie haar werk doen. Hiermee levert de kerk ook een belangrijke bijdrage aan de inwoners van Lelystad.

 Geven aan onze kerk kan op verschillende manieren. Door een eenmalige gift, periodiek schenken, de actie kerkbalans, de solidariteitskas en het geven tijdens de collecte. Daarnaast is het mogelijk om na het overlijden de kerk te blijven ondersteunen in een nalatenschap.

De kerk is afhankelijk van giften, doe je mee?

Periodieke giften

Gemeenteleden die regelmatig een bijdrage aan de kerk schenken, kunnen dit vastleggen in een overeenkomst, waardoor de gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

De voordelen op een rij:
Vroeger regelde je dat via een notaris, maar sinds 1 januari 2014 volstaat een onderhandse overeenkomst met de kerk.
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Normale giften zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 ook al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de schenker en de ANBI (in ons geval dus de Protestantse Gemeente Lelystad) worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. De overeenkomst voor een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar.
De periodieke gift kan door onze Gemeente worden ingezet als een effectief instrument voor het zo broodnodige verhogen van de inkomsten uit onder meer de actie Kerkbalans. Bij Kerkbalans levert het de Gemeente pas voordeel op wanneer de schenker het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de Gemeente. Hierbij kun je als schenker ook denken aan het voordeel dat behaalt wordt door het besparen van de kosten voor een notaris.
Om gebruik te maken van deze mogelijkheid, kunt u op onderstaande Modelovereenkomst klikken, deze invullen, opslaan en digitaal opsturen aan de Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer Ben Gerritsen. Het e-mailadres is penningmeester@pg-lelystad.nl. U ontvangt van hem het ondertekende exemplaar voor de schenker retour gestuurd.

Modelovereenkomst_periodieke_gift-Diaconie_2019

Modelovereenkomst_periodieke_gift-Kerkelijke-gemeente_2019

 

Doneren

Vrijwillige bijdragen
Rek. nr: NL43 RABO 0373 7244 70
t.n.v. CvK Prot. Gem. Lelystad
o.v.v. Vrijw. bijdragen

Solidariteitskas
Rek. nr: NL87 RABO 0373 7244 54
t.n.v. CvK Prot. Gem. Lelystad
o.v.v. Solidariteitskas

Vrijwillige bijdrage Diaconie/ZWO
Rek. nr: NL03 RABO 0373 7381 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Lelystad.
o.v.v. vrijwillige bijdrage Diaconie/ZWO

Collectes Diaconie/ZWO
Rek. nr: NL52 INGB 0000 1465 24
t.n.v. Prot. Gem. Lelystad Zending/Diak
o.v.v. collecte <doel>

 Paascollecte
Rek. nr: NL52 INGB 0000 1465 24
t.n.v. Prot. Gem. Lelystad Zending/Diak
o.v.v. paascollecte

Oudejaarscollecte
Rek. nr: NL65 RABO 0373 7244 62
t.n.v. CvK Prot. Gem. Lelystad
o.v.v. eindejaarscollecte

Pin It on Pinterest