Rien Nuijt is voorzitter van de kerkenraad en dat bevalt hem goed. Een kort interview.

Wat is een kerkenraad eigenlijk?

“De kerkenraad geeft leiding aan het kerkelijk gebeuren. We willen dat ieder zich aangetrokken voelt tot de kerk en zich daar ook prettig voelt. De raad moet er voor zorgen dat het kerkelijk leven goed functioneert.”

Hoe staat de kerk er nu voor?

“We zitten in een periode van veranderingen. Er waren vroeger drie predikanten en nu is er nog één. Naast de predikant hebben we een ouderen- en een jongerenpastor. Er zijn dus nog steeds drie personen die goed samenwerken en worden gewaardeerd. Daar zijn we buitengewoon gelukkig mee. “

Wat is de toekomstvisie van de kerkenraad?

Onze predikant Klaas de Lange straalt enthousiasme uit en is inspirerend. We zijn als kerk nu bezig met een nieuw communicatieplan, waarbij “kerk in de stad” centraal staat. We willen zichtbaar zijn.  Iedereen moet weten, dat je in de Ontmoetingskerk welkom bent en dat je daar terecht kunt met vragen over geloof en zingeving.

Als Protestantse gemeente Lelystad mogen wij de blijde boodschap van het evangelie, de liefde van God voor deze wereld, uitdragen”.

Pin It on Pinterest