De 43e editie van de Kerst-Inn Lelystad ziet er als gevolg van de coronapandemie heel anders uit dan alle voorgaande: vrijwilligers van de Kerst-Inn komen – voor wie dat wil - op tweede kerstdag langs met een kerstgroet. Die groet gaat gepaard met een pakketje, waarmee de boodschap van kerst thuis gevierd kan worden: het feest van het licht dat de duisternis verdrijft en gestalte krijgt in de geboorte van Jezus.

Het idee achter de Kerst-Inn

In normale tijden bestaat de Kerst-Inn uit een gevarieerd programma in een welkome, huiselijke sfeer, dat plaatsvindt in de Ontmoetingskerk in de Atolwijk (Schor 4). De Kerst-Inn staat open voor iedereen die – juist met kerst – behoefte heeft aan ontmoeting en contact. Waar kerst voor sommigen een familiefeest is, kan het voor anderen een tijd van eenzaamheid zijn. De Kerst-Inn biedt dan een alternatief om toch de warmte en medemenselijkheid te voelen die iedereen nodig heeft. Het is laagdrempelig; alles mag, niets hoeft. En het kost niets. Ook de editie 2020 die door corona een geheel andere invulling krijgt, houdt vast aan dat uitgangspunt: laagdrempelig en zonder kosten. Maar de vorm is anders.


Kerstgroet bij u thuis

Nu elkaar ontmoeten in een warme en gezellig aangeklede Ontmoetingskerk dit jaar niet mogelijk is, komen vrijwilligers van de Kerst-Inn straks bij mensen thuis langs. Dat gebeurt met een kerstgroet. U komt niet naar de Kerst-Inn, maar de Kerst-Inn komt naar u. Wie behoefte heeft en de sfeer van de Kerst-Inn in huis wil halen, kan zich daarvoor opgeven. Vrijwilligers komen dan op tweede kerstdag langs met een kerstpakketje en een lieve groet voor de feestdagen.

Aanmelden 

Om alles tijdig en goed georganiseerd te krijgen, is het nodig dat de Kerst-Inn commissie een opgave krijgt van de mensen die willen deelnemen aan deze kerstgroetactie. Aanmelden voor een groet in kerstverpakking kan door middel van een opgaveformulier via de website of per email: Aanmelden kan ook telefonisch of via de app op 06 – 533 296 01.  Aanmeldformulieren die schriftelijk ingevuld en ter plekke ingeleverd kunnen worden, liggen klaar:

  • bij Binnen-Inn, Neringpassage 54 in het stadscentrum;
  • in de Ontmoetingskerk, Schor 4 (dagelijks open van 10.00 – 12.00 uur);
  • in de Petruskerk, Botter 39-06   (open van ma. t/m vr. 09.00 – 12.00 uur).
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 december.

Na die datum krijgt iedereen die zich met achterlating van contactgegevens heeft aangemeld of door anderen zijn aangemeld, een bevestiging dat op tweede kerstdag een pakketje met kerstgroet wordt langs gebracht.

Bijdrage

De Kerst Inn is een gezamenlijk initiatief van de katholieke geloofsgemeenschap Pax Christi en de Protestantse Gemeente Lelystad. Wie de Kerst-Inn financieel wil steunen kan een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer. NL97 ASNB 0267 5251 25 ten name van de voorzitter/penningmeester van de Kerst-Inn, dhr. D. Nauta onder vermelding van ‘Kerst-Inn 2020’. Wie meer informatie wil of zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan terecht opde website.

Pin It on Pinterest