“Want het gaat om mensen…” Dat is ons thema dit jaar. In de week van 17 tot 22 januari start de Actie Kerkbalans. Mensen zijn de levende bouwstenen van de kerk. Om niet alleen de liefde prediken, maar ook in de praktijk te brengen.

Je maakt het verschil

Door uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans maakt u het verschil.  Met de bijdrage voor de Diaconie financieren we onder andere de Voedselbank,  BinnenInn en het IDO. Maar ook  tal van projecten van van ZWO, zoals de ‘School van onze Dromen’ in Oekraïne. Ook uw kerkelijke bijdrage is hard nodig. De energiekosten, het onderhoud van het gebouw, de kosten voor pastores.  Geef royaal voor het werk van de kerk!

Inflatie en hogere energiekosten

De toezeggingsenvelop wordt in de week van 23 tot 28 januari opgehaald. We hopen dat u uw bijdrage met ±10 % wilt verhogen, want door de inflatie, toename van de (energie)kosten en daling van het aantal toezeggingen zal op de begroting 2023 zonder verhoogde bijdrage een fors tekort ontstaan. Gemeenteleden die periodiek geven, kunnen hun bedrag ook aanpassen. Een mail naar  de penningmeester met het gewenste bedrag is voldoende.

Pin It on Pinterest