Inrichting van het kerkgebouw - donderdag 4 november

De kerkenraad wil u vragen om mee te denken over de inrichting van ons kerkgebouw. Een commissie heeft in opdracht van de kerkenraad nagedacht over de inrichting van de kerkzaal. Ze hebben het breder aangepakt en ook naar de entree en andere zaken gekeken. Hierover is een advies uitgebracht aan de kerkenraad.

Bevraag de architect

De kerkenraad heeft de Kerkrentmeesters gevraagd om een architect in de hand te nemen om de mogelijkheden te visualiseren. Alleen zo lukt het om een goede voorstelling te krijgen van de (on)mogelijkheden. U bent van harte uitgenodigd om de ideeën voor de kerkzaal, entree en gangen te komen bekijken en de architect te bevragen. Uw mening telt om zo verantwoord vervolgstappen te zetten.

#Durfte herinrichten

We dromen ondertussen van gemeente-brede activiteiten net als toen de patio is gebouwd. Maar zover is het nog lang niet. Daarom, kom naar de Ontmoetingskerk en laat je verrassen.

Welkom

Het gemeenteberaad is op donderdag 4 november.  Aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur

Pin It on Pinterest