De werkgroep Samen-aan-Tafel-Maaltijden nodigt je uit voor een sobere maaltijd met liturgie/bezinning. In de veertigdagentijd, de periode, waarin we naar Pasen toeleven, is er iedere vrijdag een maaltijdviering. Er is bezinning rond de projecten van Kerk-in-Actie en Vastenactie. Dit jaar zijn de thema’s: “Sta op” en “Werken aan je toekomst”.

Kom in beweging - Sta op

Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

Werken aan je toekomst

In 2020 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.

Ontmoetingskerk en Petruskerk

De maaltijden worden gehouden op de volgende vrijdagen om en om in de Petruskerk en de Ontmoetingskerk.
Vrijdag 28 februari Petruskerk
Vrijdag 6 maart Ontmoetingskerk
Vrijdag 13 maart Petruskerk
Vrijdag 20 maart Ontmoetingskerk
Vrijdag 27 maart Ontmoetingskerk
Vrijdag 3 april Ontmoetingskerk

Diep bord en bestek

Je bent welkom vanaf 17:30 uur in het kerkgebouw. Iedereen hoeft alleen een diep bord en bestek mee te nemen
De werkgroep Samen aan Tafel Maaltijden

 

 

 

Pin It on Pinterest