Graag horen wij uw mening!

Voor 2021 - 2026 moet er een nieuw beleidsplan worden geschreven Hiervoor is een speciale commissie in het leven geroepen. De beleidsplancommissie is momenteel aan het inventariseren wat de wensen voor de komende jaren zijn. Doet u mee en laat u uw mening horen? De jongeren van onze kerk hebben hier een hele grappige promotievideo over gemaakt.

Kijk hier voor de enquête of kijk onder het artikel

Voor de mensen die de enquête graag op papier willen invullen, liggen er exemplaren in de Ontmoetingskerk.

Waarom een enquête?

Afgelopen september zijn wij (de beleidsplancommissie) gevraagd door de Kerkenraad een nieuw beleidsplan te schrijven voor onze kerk, voor de periode 2021-2026.

Met veel energie en plezier zijn wij gestart aan deze uitdagende opdracht. We hebben onze eerste gedachten de afgelopen maanden gedeeld met de verschillende taakgroepen en commissies binnen onze gemeente. In goede en constructieve gesprekken zijn veel ideeën en adviezen met ons gedeeld. Ook hebben we gesproken over uitdagingen waar wij als kerkgemeenschap mee te maken hebben. Wij vinden de mening van de gemeente belangrijk, uw mening!

Uw mening telt!

Aangezien het beleidsplan over meerdere jaren wordt gevormd, zouden we graag meer informatie ophalen met het oog op de toekomst van onze kerk. De reacties op deze vragen nemen wij mee in het proces van het schrijven van het beleidsplan. Om samen te verbinden, te inspireren en te groeien.

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij te bereiken via de mail. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, namens de beleidsdienstcommissie

Riemke de Kroon, Menno van der Voort, Annelies Walrave, Jong Teppema, Gert Jan Wortel

 

 

Pin It on Pinterest