Even voorstellen: onze nieuwe voorzitter

“Ik hoop dat we over 4 jaar met een mooi pastoresteam staan en dat we financieel nog steeds gezond zijn.” Aan het woord is Linda Kuk, de nieuwe voorzitter van onze kerkenraad. In januari nam ze het stokje over van Joop de Wolf. Tijd voor een nadere kennismaking.

“Ik ben 41 jaar en heb mijn hele leven in Lelystad gewoond. Ik werk als teamcoördinator in de jeugdzorg,” steekt Linda van wal. “Met mijn moeder en zusje ging ik altijd naar de Ontmoetingskerk. Ik ben er gedoopt en heb er later ook belijdenis gedaan.” Tussen haar negende en achttiende stond het kerkbezoek op een laag pitje, maar via het koor Impact is ze weer meer betrokken geraakt. “Ik heb daar mijn vrienden leren kennen en daardoor is de Ontmoetingskerk een wezenlijk onderdeel van mijn leven geworden.”

Geruime tijd actief

Linda is al geruime tijd actief voor onze kerk. “Ik vind het altijd leuk om over dingen mee te denken. En langzaam groei je dan verder,” vertelt ze. Zo zat ze heel lang in het bestuur van het jeugdhonk, kwam ze later in het Pleintje terecht, is ze jeugdouderling geworden en vervolgens lid van de kleine kerkenraad. “Dat doe ik met heel veel plezier. Ik vind het leuk om te weten wat er speelt in de kerk en het is een fijne club mensen.”

Grote uitdagingen

Toen Joop de Wolf na 8 jaar aangaf te stoppen als voorzitter van de kerkenraad, had Linda het gevoel dat mensen naar haar keken. Dat zette haar aan het denken. “Ik merk dat ik heel veel energie haal uit het kerkenwerk. Daarnaast heb ik uitdaging nodig en als kerk hebben we een paar grote uitdagingen: financieel hebben een uitdaging en onze predikant Klaas gaat met emeritaat. Het is fijn dat iemand alle processen kent, dus toen dacht ik: ik sta op!”

Aandacht voor jongeren

Daarmee is Linda de eerste vrouwelijke voorzitter en ook één van de jongste. Dat vindt ze niet spannend. “Ik heb het idee dat het besluit gedragen wordt en het is mooi dat de kerkenraad, met alle respect, niet alleen uit grijze koppen bestaat. Onze kerk veroudert, maar we moeten ons niet alleen op de oudere doelgroep richten. Er moet ook aandacht voor jongeren blijven en ik weet dat de ouderen juist ook willen dat jongeren in de kerk blijven.”

Stip aan de horizon

De nieuwe voorzitter is voor 4 jaar bevestigd. Ze heeft een duidelijke visie voor ogen: “Ik hoop dat we over 4 jaar met een mooi pastoresteam staan, hoe dat er ook uitziet. En dat we financieel nog steeds gezond zijn. Dat is de stip aan de horizon die ik heb voorgelegd. Nu hebben we het financieel lastig, maar daar gaan we positief mee om en dat wil ik zo houden. Ik hoop dat ik over 4 jaar nog zo enthousiast ben als nu.”

Je doet het samen

Linda is ervan doordrongen dat ze niet in haar eentje de verantwoordelijkheid voor de kerk kan dragen. “Je doet het echt samen! Daarom is het belangrijk dat iedereen gehoord wordt. Daar wil ik voor zorgen. En het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat je besluiten neemt, waar de gemeente ook achter kan staan.”

Hoop en kracht

Verder in de toekomst kijkend is Linda benieuwd waar we over 10 jaar staan. “Ik heb er vertrouwen in dat onze kerkgemeenschap dan nog bestaat,” zegt ze. Het geloof betekent veel voor haar. “Het steunt mij, verbindt mij met mensen. In mijn omgeving en breder. Ik put er hoop en kracht uit. Ik merk ook dat ik er op een bepaalde manier steeds meer over deel. Als de kerk er niet zou zijn, blijft er weinig over van een groot deel van mijn sociale leven.”

Interview: Auke Schipper

Categorieën

Pin It on Pinterest