De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een aantal belangrijke onderwerpen.

De inloop is om 19:30, we beginnen om 19.45. We mogen met maximaal 30 personen bij elkaar komen, vol is dus vol.

U kunt het gemeenteberaad ook online volgen via KerkdienstGemist. Er zal gelegenheid zijn om telefonisch of via WhatsApp vragen te stellen.

De agenda

1.Welkom en opening

2.Ter bespreking:

* Personeelsbeleidsplan / jongerenpredikant

3.Ter informatie:
* Fondsenwerving

* BinnenInn (kerk in de stad)

4. Sluiting

Doet u mee? Welkom in de kerk of online!

 

Pin It on Pinterest