Waar gaat het om in onze kerk? Wat is onze missie? Wat zijn de speerpunten? Je bent uitgenodigd om op woensdag 22 september 2021 naar de Ontmoetingskerk te komen. Daar vindt om 20:00 uur (inloop 19:30) de presentatie van het nieuwe beleidsplan plaats.

Talenten zoeken

Iedereen heeft talenten en samen staan we sterk. De kerk is een mooie plek om je talenten te ontdekken en die ook met andere te delen. Daar wordt je zelf gelukkiger van en de ander is er ook blij mee.  Wat zijn je talenten en wat kan de kerk daarbij betekenen? Hoe kunnen jong en oud samen optrekken en elkaar versterken? Naast de presentatie van het beleidsplan wordt ook #Durfte toegelicht. Een toelichting krijg je tijdens de gemeenteavond.

Kijk eens om je heen

Het beleidsplan 2021- 2026 heeft als titel “Kijk eens om je heen”. Dit verwoordt de zoektocht waarbij de beleidsplancommissie samen met input vanuit de gemeenteleden hebben gekeken naar hoe we richting kunnen geven aan het beleid voor de komende vier jaar van de Protestantse Gemeente Lelystad (PGL).

Online volgen

Als het niet mogelijk is om fysiek aanwezig te zijn bij het gemeenteberaad is het mogelijk om het beraad live te volgen via kerkdienstgemist. Klik op deze link om naar kerkdienstgemist te gaan.

Zeven pagina’s te lezen

Het beleidsplan bevat zeven pagina’s, exclusief titelblad en inhoudsopgave, dit is een bewuste keuze en verwijst naar de Bijbel waar het getal zeven een belangrijke plaats inneemt. Zeven is het getal van God: het getal van de volheid en voltooiing, van rusten overvloed.

Nieuwsgierig?

Het concept beleidsplan kun je hier alvast inzien. Voor de toelichting ben je welkom op woensdag 22 september 2021!

Vooraf vragen stellen

Heb je een vraag? Dan kun je die van tevoren al stellen. Mail secretaris@pg-lelystad.nl

 

 

 

 

Pin It on Pinterest