Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres en naam in en klik daarna op inschrijven
Please wait

De Protestantse Gemeente Lelystad en de diaconie van de Protestantse Gemeente Lelystad zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN landelijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30 258 482.
De Protestantse Gemeente Lelystad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 39 027 073.

 

Onze Anbi-gegevens
Protestantse Gemeente Lelystad, RSIN nummer: 808 443 847
Diaconie van de Protestantse Gemeente Lelystad, RSIN nummer: 808 443 847

 

Adres:
Ontmoetingskerk Schor 4, 8224 CM Lelystad

Scriba: Postbus 1070, 8200 AB Lelystad, E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website adres: www.pg-lelystad.nl

 

Doelstelling en Beleid
Naast de Erediensten waar wij samenkomen rondom Woord en sacramenten die iedere zondag en op Christelijke feestdagen worden gevierd, biedt de Protestantse Gemeente Lelystad zorg aan de gemeenteleden, onderhoudt zij contacten met andere geloofsgemeenschappen en bespreekt zij zaken die regionaal of landelijk spelen.

De Protestantse Gemeente Lelystad heeft geen winstoogmerk.
De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn: 

  • De geldelijke bijdragen van leden in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage, collecteopbrengsten en overige giften.
  • Opbrengsten van geld-wervende acties.
  • Opbrengsten uit de verhuur van de kerk.

De kerkenraad is (eind)verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie dienen ieder jaar hun afzonderlijke ontwerpbegrotingen in, samen met een ontwerp collecterooster. Ook leggen zij voor 1 juni van elk jaar hun ontwerpjaarrekeningen over het voorafgaande jaar voor aan de kerkenraad.

Het vermogen wordt besteed aan de Eredienst en aan het Pastoraat. En verder aan het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw en voor zover aanwezig aan de pastorie(en).

Het volledige beleidsplan van de Protestantse Gemeente Lelystad kunt u hier downloaden.

Het beleidsplan en het jaarverslag en de overige gegevens van de Diaconie vindt u hier.

 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad bestaat uit 3 predikanten, 11 diakenen, 11 ouderlingen en 4 ouderlingen kerkrentmeesters.

 

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige werknemers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en koster is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.

 

Verslag Activiteite
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Via onze website www.pg-lelystad.nl is een goed beeld te krijgen over de diversiteit van activiteiten die wordt ontplooid binnen de Protestantse Gemeente Lelystad.

 

Financiële Verantwoording
In de jaarrekeningen en de staten van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de Kerkrentmeesters en de Diaconie van het voorgaande jaar en de begrotingen voor het komende jaar.

 

Jaarrekening CvK 2018

 

Begroting CvK 2019

 

Jaarrekening Diaconie en ZWO 2018

 

Begroting Diaconie 2019

 

Zoeken

Agenda

21 juli 2019
10:00 - 11:00
ds. D. Wolse
21 juli 2019
14:00 - 15:00
Kerkdienst
26 juli 2019
19:00 - 20:00
Kerkdienst
28 juli 2019
10:00 - 11:00
Mw. M. Veerbeek
28 juli 2019
14:00 - 15:00
Kerkdienst
02 aug 2019
15:00 - 16:00
Gespreksgroep 'Hanzeborg'
02 aug 2019
19:00 - 20:00
Kerkdienst
04 aug 2019
10:00 - 11:00
ds. K. de Lange
04 aug 2019
14:00 - 15:00
Kerkdienst
09 aug 2019
19:00 - 20:00
Kerkdienst

Kalender

Vorige maand Juli 2019 Volgende maand
Z M D W D V Z
week 27 1 2 3 4 5 6
week 28 7 8 9 10 11 12 13
week 29 14 15 16 17 18 19 20
week 30 21 22 23 24 25 26 27
week 31 28 29 30 31

Top

Copyright © 2018. All Rights Reserved.