Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres en naam in en klik daarna op inschrijven
Please wait

paaskaars2019Wat zullen we nu op de paaskaars zetten? Al bladerend door enkele gidsen zien we vinden we weinig voorbeelden die ons kunnen bekoren om als uitgangspunt te dienen. Het lijkt wel of de wereld even aan het rusten is. Ook wij hebben enkele jaren min of meer op hetzelfde thema voortgeborduurd.
We vinden op zolder een model van een bijbel boekje, in klei uitgevoerd. Ooit is het een keer in een bloemstuk verwerkt. Wat kunnen we er mee? Er moet nog wat bij. Een christus monogram kan altijd wel. Maar dat stond ook op de vorige kaars. Toch is een weergave van het woord Gods een goede basis. Kan de X (Chi), eerste letters Van het woord Christus erbij geplaatst worden? Als je dat wat kromt krijgt het iets sierlijks. Net of de op gestane Heer danst van blijdschap. Zo krijgt het woord Gods toekomst. Als je hierop voortborduurt en de letters PGL ook kromt ontstaat er vreugdevolle weergave, dat het oude woord Gods nog steeds toekomst heeft.
Daar gaan we aan werken.
Cees, Ger, Anneke.

Paaskaars2018De totale afbeelding bestaat uit 3 elementen.
 
Gods hand draagt mensen die het Christusmonogram vasthouden.
 

Het Christusmonogram kent als basisvorm de letter P gecombineerd met de X.

De X staat voor de Griekse letter Chi en geeft de eerste letters van het woord Christos aan.(gezalfde)

De P staat voor de letter Rho; deze heeft overeenkomst met een stok en een krulling.  Daarmee symboliserend de herdersstaf of Mozes staf.

Tijdens de tocht door de woestijn werd het volk ziek. Mozes stak daarop een koperen

slang op zijn staf. Wie opkeek naar de staf werd genezen.

De kerk van Rome zag hierin een goddelijke aanwezigheid. Daarom heeft de bisschop

een staf bij zich als goddelijke vertegenwoordiging.

Het beeld van herdersstaf is helder bij de betekenis van Christus als herder en leraar.

Bijkomende gedachte is dat de P eveneens het woord Pax aanduidt, dat vrede betekent.

Gecombineerd met de X geeft het symbool Pax-Christi weer, ofwel de “vrede van Christus”.

Op de paaskaars wordt de X gevormd door 2 harten die elkaar in de punt taken. Zij stellen voor:

Hart van de hemel, hart van de aarde.

Hart van God, hart van mensen.

Opdat zij elkaar zullen raken.

Het geheel wordt door Gods hand  gedragen.

Op handen gedragen mensen die uitzien naar de 8ste dag.Paaskaars2017
 
De regenboog is de hoop, is toekomende tijd.
Een duif (Gods geest) spreidt, neer dalend zijn vleugels uit over de mensen.
De regenboog verdwijnt in de wolken. (Christus opgevaren ten hemel)
 
Anneke, Cees en Ger 

Het kruis scheurt open.
Het heeft zijn tijd gehad.
Uit de scheur komt het wit.
Het zwarte is weg.
De vredesduif is op het kruis geland.

De vrede van Christus.
Opstanding heeft het zwart in de wereld verdreven.

 

Onder het kruis mensen.
Zij delen samen één wereld.
Barmhartig en zonder grenzen
Gedreven door de vrede van Christus

paaskaars2015Thema Paaskaars 2015 'Vieren is verbinden'
 
Maar hoe kwam de verbeelding dit keer tot stand?
Meerdere mensen hebben dit jaar samen aan de kaars gewerkt. Zowel met idee als uitvoering zijn we letterlijk en figuurlijk gaan graven naar de kern van dit thema en naar de kern van de kaars.
Daardoor ontstond er een gat in de kaars waaruit wij licht zagen komen. Maar dat kon je alleen zien als je op een bepaalde manier keek. Dat gaf ons te denken en we plaatsten een denker bij de grafopening. Hij snapte niet hoe dit allemaal kon. Maar de keerzijde van het graf is het leven. Daarom hebben we het lege graf verbonden met mensen aan de andere zijde van de kaars. Christus is even in de dood geweest, om te zijn bij hen die vertoeven in het graf. Om vandaar uit op te staan. Zo kiest God voor de mens, het goede en keurt het kwade af. Het is Zijn keuze voor het leven. Daarom wil God zich verbinden met ons mensen. Daarom kwam op de andere kant van de kaars een mensengroep en daarbij het Christusmonogram.
Maar de denker snapt het allemaal nog niet. Een vraag die dan ontstaat is; wat is nu de voorkant? 
Namens de werkgroep paaskaars, Ger Postma

Zoeken

Agenda

21 juli 2019
10:00 - 11:00
ds. D. Wolse
21 juli 2019
14:00 - 15:00
Kerkdienst
26 juli 2019
19:00 - 20:00
Kerkdienst
28 juli 2019
10:00 - 11:00
Mw. M. Veerbeek
28 juli 2019
14:00 - 15:00
Kerkdienst
02 aug 2019
15:00 - 16:00
Gespreksgroep 'Hanzeborg'
02 aug 2019
19:00 - 20:00
Kerkdienst
04 aug 2019
10:00 - 11:00
ds. K. de Lange
04 aug 2019
14:00 - 15:00
Kerkdienst
09 aug 2019
19:00 - 20:00
Kerkdienst

Kalender

Vorige maand Juli 2019 Volgende maand
Z M D W D V Z
week 27 1 2 3 4 5 6
week 28 7 8 9 10 11 12 13
week 29 14 15 16 17 18 19 20
week 30 21 22 23 24 25 26 27
week 31 28 29 30 31

Top

Copyright © 2018. All Rights Reserved.