‘We zijn in positieve afwachting’

De (kleine) kerkenraad heeft de beroepsbrief overhandigd aan Eva Bruggeman. Daarmee is Bruggeman nu officieel beoogd jongerenpredikant voor onze gemeente. Vrijdag 18 juni gingen Joop de Wolf, Ingrid Wortel en Linda Kuk langs om de beroepsbrief fysiek te overhandigen aan Eva in Amsterdam.

Naast de overhandiging van de beroepsbrief kreeg Eva Bruggeman ook bloemen om het moment te markeren. Joop de Wolf, voorzitter van de kerkenraad, over de rest van het proces: “Op basis van het gesprek dat wij met haar hadden, verwachten wij dat Eva positief zal antwoorden. Ze zei namelijk dat ze nog graag een keer een kerkdienst wil bezoeken.”

Bruggeman heeft officieel drie weken bedenktijd om het op haar uitgebrachte beroep te aanvaarden.

Officiële mededeling kerkenraad

De volgende stap in het beroepingsproces is genomen. De beroepsbrief is overhandigd aan
onze kandidaat jongerenpredikant Eva Bruggeman.

De beroepingsgids van de PKN adviseert om de beroepsbrief aangetekend op te sturen of
persoonlijk te overhandigen. Die laatste optie vonden wij een goed idee als (kleine)
kerkenraad. Linda Kuk – ook namens de beroepingscommissie –, Ingrid Wortel en Joop de
Wolf zijn we vrijdagmiddag 18 juni bij Eva op bezoek geweest. We hebben de beroepsbrief
namens de PGL overhandigd. Om dit feestelijke moment te markeren heeft Eva ook een bos
bloemen gekregen.

Eva heeft officieel 3 weken bedenktijd om het op haar uitgebrachte beroep te aanvaarden.
Maar op basis van het gesprek dat wij met haar hadden, verwachten wij dat Eva positief zal
antwoorden. Ze zei namelijk dat ze nog graag een keer een kerkdienst wil bezoeken.
De volgende stap is het kiezen van de datum van de bevestigingsdienst en het inhoudelijk
vormgeven daarvan. Het voorstel is om dit op 5 september tijdens de startzondag te doen. Dit
hebben wij tijdens ons bezoek ook al kort besproken.

Kortom, we zijn in positieve afwachting van het antwoord van Eva Bruggeman. We houden je
verder op de hoogte via de website.

Namens de kerkenraad,
Joop de Wolf

Pin It on Pinterest