Gespreksavond

Een inspirerende avond met vier gasten die vertellen over duurzaamheid. Donderdag 7 oktober vindt in samenwerking met de werkgroep Groene Kerk een thema-avond over klimaat plaats  Een actueel thema, want het gaat om een leefbare wereld voor onszelf, onze (klein)kinderen en alle schepsels op onze kwetsbare aarde, plant, dier en mens. Het extremere weer, de bosbranden, de smeltende ijskap, alles laat ons zien dat de tijd dringt om de bakens te verzetten. De avond begint om 20:00 uur.

Voedsel…..

Hoe kan je klimaatbewuster leven? De werkgroep “Geloofsproeverij 0320” organiseert twee avonden over dit thema. De eerste keer staat in het teken van de voedselproductie en -consumptie, één van de thema’s die belangrijk is bij de omslag naar klimaatbewust leven.

In gesprek met boeiende gasten….

Hoe duurzaam zijn onze keuzes? Voor welke keuzes staan agrarisch ondernemers als voedselproducent en wij allen als consument? We gaan in gesprek met enkele ervaringsdeskundigen op het gebied van agrarisch ondernemen, uit onze provincie Flevoland  Wat is hun inspiratie? Welke visie op klimaatbewust leven? Met welke dilemma’s hebben zij te maken? En wat verwachten zij van ons als consument?

Studenten en experts

Ton Kempenaar is één van de inspirerende sprekers deze avond. Hij  is ervaringsdeskundige; oud directeur agrarische hogeschool Aeres, energiepionier (Windunie), 89ste duurzaamheid top 100 Trouw 2009, energiepionier. Daarnaast zijn we blij dat Diana van Veelen komt vertellen hoe zij als agrarisch ondernemer, boer in verandering is. De jeugd heeft de toekomst en dat gaan we terughoren in de presentatie van een aantal studenten van de agrarische hogeschool Aeres.

Groene kerk…bijbels perspectief

We starten de avond met inspirerende woorden over duurzaamheid vanuit bijbels perspectief. Wat geeft ons de inspiratie en de kracht te werken aan een leefbare aarde? Kortom een uitdagende gespreksavond binnen het jaarthema ‘Van U is de toekomst’.

Welkom

De informatie-avond vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Schor 4.en begnt om 20:00 uur Blijf je liever thuis, dan kun je de avond gewoon via kerkdienstgemist.nl volgen.

Pin It on Pinterest