“’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam, want Hij, die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan.”Zondag 28 mei s het Pinksterfeest. Pinksteren is het feest van leven. De Geest van God, die als adem die mensen toekomst geeft. In de Ontmoetingskerk hebben we daarom een speciale  kerkdienst!

Frisse lucht

Het thema van de dienst is: “Frisse lucht”. Dat mag in heel het bestaan doordringen! Hoe? Daarvoor lezen we uit Genesis 2, 4b-7 en Johannes 20, 19-22. Het mag een feestelijke dienst worden!

Genesis 2, 4b-7

Zo heeft de Heer God de hemel en de aarde gemaakt. 5 In het begin waren er nog helemaal geen struiken op de aarde. Er groeide zelfs geen gras. Want de Heer God had het nog niet laten regenen. Er was ook nog niemand om de grond te bewerken. 6 Er steeg damp op uit de aarde. Die damp zorgde ervoor dat de grond vochtig bleef. 7 Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Johannes 20, 19-22

9 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20 Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.

Pin It on Pinterest