Op uitnodiging van de werkgroep Volwassenencatechese (Pax Christi Petruskerk) en Geloofsproeverij0320 komt Stijn Fens op 10 april naar Lelystad in de Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur.

In zijn lezing gaat Fens in op de Oecumene, maar vertelt hij ook over de invloed van de paus als geestelijk leider van de Rooms-Katholieke kerk op onderwerpen die ons als gelovigen raken. De paus heeft een visie op het behoud van de schepping, de zorg om de zwaksten in de samenleving en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Hij heeft zijn visie daarop gedeeld in de klimaatbrieven ‘Laudato Si’ en ‘Laudate Deum’. De klimaatbrief van paus Franciscus is in gewone taal samengevat in het boekje ‘Aan U alle lof!’

Vaticaankenner

Stijn Fens is journalist en al jaren columnist en redacteur geestelijk leven bij dagblad Trouw. Hij is één van de best ingevoerde Vaticaankenners in Nederland en pauskenner bij uitstek.

Zingeving en religie

Stijn Fens heeft een groot netwerk in katholiek Nederland en heeft een scherpe blik op het verleden, heden maar juist ook op de toekomst van kerk, zingeving en religie in ons land en wereldwijd. Mede hierom wordt hij op 1 april de nieuwe eindredacteur Levensbeschouwing Katholiek bij KRO-NCRV.

Boeiende avond

Dit alles bij elkaar maakt dat we een boeiende avond over de genoemde onderwerpen tegemoet kunnen zien, waarbij er ook genoeg ruimte zal zijn om hierover met Stijn Fens in gesprek te gaan.

 

Pin It on Pinterest