Een mooie vredeswandeling (Walk of Peace) afgelopen zondag na de Oecumenische Dienst. Met een groep van 25 personen zijn we op weg gegaan naar de Oekraïense vluchtelingen die in de SGL-opvang verblijven. Met in ons midden een moeder en zoon van Oekraïense afkomst.

Monument

Bij het monument in het stadspark hebben we stil gestaan bij de gevolgen van oorlog en het blijven streven naar vrede en vrijheid.

Slinger van vredesduifjes

Bij de SGL werden we ontvangen door enkele bewoners. Daar hebben we een olijfboompje en een slinger van vredesduifjes overhandigd. Fijn om zo mee te leven met Oekraïense vluchtelingen die strijden voor hun vrijheid.

Sacrale vredesdans

Voorafgaand aan de vredeswandeling vond in de Ontmoetingskerk de Oecumenische Dienst plaats. Daar hebben we vredeswensen en namen gezet op een slinger van vredesduifjes. Na het koffiedrinken is er in de hal van de Ontmoetingskerk een sacrale vredesdans gehouden. Een mooie afsluiting van de vredesweek.

 

 

Pin It on Pinterest