De cursus is bedoeld voor gemeenteleden en anderen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel maar merken dat ze ‘het grote verhaal’ missen. Er wordt nu een module aangeboden: Vrijheid en Verbondenheid. We reserveren daarvoor de donderdagen 2 en 16 november en 7 december in de Ontmoetingskerk van 20.00 – 21.30 uur. Ds Klaas de Lange heeft de cursusleiding.

De Bijbel centraal

Elke bijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen: het samen bekijken van de filmpjes, het lezen van de bijbehorende Bijbelteksten en het gesprek daarover.

  • De eerste avond is de inleiding op het thema: Bevrijding en Verbondenheid in de Bijbel. Wat betekent het om vrij te zijn?
  • De tweede avond gaat over het Verbond: de ontmoeting tussen God en mensen.
  • Op de derde avond nemen we de vijf boeken van Mozes onder de loep: leven als volk van God.

Interesse? Wees welkom!

Als je mee wilt doen, dan graag vooraf aanmelden bij  Jan Gommer

Pin It on Pinterest