De huidige situatie zorgt ervoor dat onze kerkelijke contacten, zoals vele andere, ernstig zijn beperkt.
Voor directe pastorale hulp zijn onze pastores beschikbaar. Met elkaars hulp gaan we proberen op
een positieve manier de komende tijd door te komen. “Omzien naar elkaar” blijft voor ons een belangrijk
speerpunt en daar hebben we wat hulp bij nodig.

Voorbedenboek

Het voorbedenboek kan nu niet worden gebruikt. Wilt u/jij daarom in de komende vieringen, die
zonder gemeenteleden worden gehouden, een intentie laten uitspreken tijdens de voorbeden dan
kan dat door dit door te geven via pastoraat@pg-lelystad.nl

Mail voor vragen

Heeft u niet direct één van de pastores nodig maar heeft u, heb jij toch een vraag die u/jij graag zou
willen stellen dan kan hetzelfde e-mailadres gebruikt worden. De vragen komen terecht bij Piet van Dorssen.

Pin It on Pinterest