Hier leest u meer over de maatregelen die onze kerk heeft genomen i.v.m het coronavirus;

Onzekerheid en Vertrouwen

Het coronavirus maakt veel mensen onzeker. Vooral ouderen maken zich zorgen, zeker wanneer hun gezondheid kwetsbaar is. Jongeren en kinderen wordt opgeroepen om niet naar opa en oma te gaan. Een verwarrende situatie; het maakt mensen bang en onzeker voor de toekomst.

Kerkdienst gemist

De maatregelen die door de overheid zijn genomen zijn ingrijpend voor mensen persoonlijk, voor tal van activiteiten en dus ook voor de kerk. In persoonlijke gesprekken is er (ongewild) een bepaalde afstand. En elkaar ontmoeten in de kerk is niet of minder mogelijk. Het is mooi dat diensten kunnen worden meebeleefd met Kerkdienst Gemist, .maar kijken naar een scherm is toch anders….

Ingrijpende maatregelen

De situatie waarin de wereld en ook ons land verkeert vergt vertrouwen in de mensen die verantwoordelijkheid dragen voor (soms) ingrijpende besluiten. Besluiten die nodig zijn, maar (persoonlijke) ontmoetingen in de weg staan.

Zorg voor elkaar

Maar deze situatie mag ook vindingrijkheid en creativiteit teweeg brengen om aandacht en zorg te besteden aan elkaar. Behulpzaam daar waar nodig; bv bij het elkaar wegwijs maken voor Kerkdienst Gemist of de mogelijkheden van de telefoon benutten. Of gewoon boodschappen doen voor een ander.

En het is een gunst te kunnen delen wat het leven en de dagelijkse dingen beweegt; om het onder de aandacht van God te brengen

Gedicht

God,
Bron van licht en leven
Wij komen bij U
met alle dingen die ons bezighouden en verwarren
Bij U die,
hoop wilt geven, wanneer wij het zelf niet weten,
houvast, wanneer onzekerheid ons verlamd.
Bron van licht en leven,
zegen ons met vertrouwen.
Amen

Alle goeds toegewenst

André van der Galiën (jongerenwerker), Marjolen Veerbeek (ouderenpastor) en Klaas de Lange (predikant)
P.S. Wanneer u ons graag spreken wilt kunt u gewoon contact opnemen en vinden we een passende oplossing

Pin It on Pinterest