Ontmoetingskerk lelystad

Beleidsplan ‘Kijk eens om je heen en zoek verbinding

Het huidige Beleidsplan met de titel “Kijk eens om je heen en zoek verbinding” is opgesteld in 2021 en loopt tot najaar 2025. De titel roept op om meer verbinding te zoeken tussen de verschillende generaties. 

Verbinden, Inspireren en Ontwikkelen

De kernwoorden van het beleidsplan zijn “Verbinden, Inspireren en Ontwikkelen”.

Jeugdbeleidsplan “Durf op reis te gaan”

De toekomst van de kerk ligt bij de kinderen en de jongeren. Om die reden heeft onze kerk ook een eigen jeugdbeleidsplan dat loopt van 2020 - 2023.

Beleidsplan Diaconie

De diaconie wil vanuit de inspiratie door het Evangelie, handen zijn van onze gemeente en meerwaarde bieden aan de samenleving. In  het beleidsplan loopt van 2016 - 2021.

Meedenken

Wij hopen dat de inhoud van het Beleidsplan in combinatie met de overige inhoud van deze site uw nieuwsgierigheid wekt om mee te denken met onze kerkelijke gemeenschap.

Joop de Wolf, voorzitter Kerkenraad

Beleidsplan 2021- 2025 Kijk eens om je heen en zoek verbinding

Jaarplan 2022  Kijk eens om je heen

#Durfte Programma Handleiding

Beleidsplan 2016-2021 Diaconie

Jeugdbeleidsplan 2020-2023 Durf op reis te gaan

 

 

 

 

 

Kerk voor jou!

Persoonlijke Verhalen

Het geloof in de Ontmoetingskerk wordt heel divers beleefd. In een serie persoonlijke verhalen vertellen mensen van alle leeftijden wat zij vinden in onze kerk.

Pin It on Pinterest