Ontmoetingskerk lelystad

Beleidsplan ‘Durf te gaan’

Het huidige Beleidsplan met de titel “Durf te gaan” is opgesteld in 2015 en loopt tot uiterlijk 2020. De titel roept op om in vertrouwen gelovig op weg te gaan. Het beschrijft een beweging met een missie en een visie.

Delen, Ontmoeten en Verdieping

De kernwoorden van het beleidsplan zijn “Delen, Ontmoeten en Verdieping”.  Het jaar 2020 nadert snel en dat betekent dat we gaan werken aan een actuele versie.  

Jeugdbeleidsplan “Durf op reis te gaan”

De toekomst van de kerk ligt bij de kinderen en de jongeren. Om die reden heeft onze kerk ook een eigen jeugdbeleidsplan dat loopt van 2020 - 2023.

Meedenken

Wij hopen dat de inhoud van het Beleidsplan in combinatie met de overige inhoud van deze site uw nieuwsgierigheid wekt om mee te denken met onze kerkelijke gemeenschap.

Joop de Wolf, voorzitter Kerkenraad

Beleidsplan 2015-2020: Durf te gaan!

Beleidsplan 2016-2021 Diaconie

Jeugdbeleidsplan 2020-2023 Durf op reis te gaan

 

 

 

 

Kerk voor jou!

Persoonlijke Verhalen

Het geloof in de Ontmoetingskerk wordt heel divers beleefd. In een serie persoonlijke verhalen vertellen mensen van alle leeftijden wat zij vinden in onze kerk.

Pin It on Pinterest