Ontmoetingskerk Lelystad

VERTROUWENSPERSONEN

De protestantse gemeente Lelystad  kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle
leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar vertrouwenspersonen onderdeel van zijn. 

De vertrouwenspersonen werken in opdracht van, maar niet namens de kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen. Zij worden toegerust voor dit werk door het volgen van een cursus. En ook daarna volgen zij regelmatig studiedagen over specifieke thema’s. Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Indien nodig verwijzen zij door naar professionele ondersteuning van de landelijke kerk. 

Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld waardoor u/jij als gemeentelid een
keuze hebt met wie u/jij wilt praten. Schroom niet om contact op te nemen met één van de vertrouwenspersonen.

Dit kan bij Anja Dullaart-Koldewe  06-497 44 346 of bij Jan Woertel of  06-423 91 858 of email: vertrouwenspersonenpgl@gmail.com.

Kerk voor jou!

Persoonlijke Verhalen

Het geloof in de Ontmoetingskerk wordt heel divers beleefd. In een serie persoonlijke verhalen vertellen mensen van alle leeftijden wat zij vinden in onze kerk.

Pin It on Pinterest