‘Met hart en ziel vieren’ was de opdracht voor de paaskaars 2014. Eigenlijk is dan bedoeld, met hart en ziel je geloof vieren. Al bij de vorige paaskaarsen schreef ik dat de ziel de verbinding is tussen mens en geest. Zonder die geest heeft de mens geen ziel en wordt hij een robot. Dan handelt hij uit automatisme. Juist die geest zet de mens aan het denken. Waarvoor, waarom leef ik. Waarom doe ik… Daardoor kan hij vrij worden van wat hem knelt. Door die ziel wordt het menselijk wezen, MENS.

Zo je geloof vieren kan dan ook bevrijdend zijn. Zeker als het vanuit je hart gaat. Dat kan uitbundig zijn maar ook ingetogen. Beide vormen hebben iets feestelijk. Maar hoe verbeeld je dat op een paaskaars?

Inloophuis Waterwijk gaf mij de start voor de afbeelding. Daar ging het namelijk over het gelijk zijn aan elkaar. Hoe je ook denkt en wie je ook bent. Niemand wordt uitgesloten. Zo ontstond er een veelkleurige mensenkring rond de kaars. Een kring van mensen die iets aan het vieren zijn rond het licht van Christus. Terwijl de geest boven hen kringelt als een rook of vuur kolom. Wel horizontaal, maar ook omhoog naar het licht. Want God schiep het licht. En in dat licht kunnen wij elkaar zien. Om met elkaar te lachen, huilen en te stralen. Ja, MET HART EN ZIEL je geloof VIEREN, dat zal een feest zijn.

Ger Postma

Pin It on Pinterest