Thema Paaskaars 2015 ‘Vieren is verbinden’

Maar hoe kwam de verbeelding dit keer tot stand?
Meerdere mensen hebben dit jaar samen aan de kaars gewerkt. Zowel met idee als uitvoering zijn we letterlijk en figuurlijk gaan graven naar de kern van dit thema en naar de kern van de kaars.
Daardoor ontstond er een gat in de kaars waaruit wij licht zagen komen. Maar dat kon je alleen zien als je op een bepaalde manier keek. Dat gaf ons te denken en we plaatsten een denker bij de grafopening. Hij snapte niet hoe dit allemaal kon. Maar de keerzijde van het graf is het leven. Daarom hebben we het lege graf verbonden met mensen aan de andere zijde van de kaars. Christus is even in de dood geweest, om te zijn bij hen die vertoeven in het graf. Om vandaar uit op te staan. Zo kiest God voor de mens, het goede en keurt het kwade af. Het is Zijn keuze voor het leven. Daarom wil God zich verbinden met ons mensen. Daarom kwam op de andere kant van de kaars een mensengroep en daarbij het Christusmonogram.
Maar de denker snapt het allemaal nog niet. Een vraag die dan ontstaat is; wat is nu de voorkant?

Namens de werkgroep paaskaars, Ger Postma

Pin It on Pinterest