De totale afbeelding bestaat uit 3 elementen.

Gods hand draagt mensen die het Christusmonogram vasthouden.

Het Christusmonogram kent als basisvorm de letter P gecombineerd met de X.

De X staat voor de Griekse letter Chi en geeft de eerste letters van het woord Christos aan.(gezalfde)

De P staat voor de letter Rho; deze heeft overeenkomst met een stok en een krulling. Daarmee symboliserend de herdersstaf of Mozes staf.

Tijdens de tocht door de woestijn werd het volk ziek. Mozes stak daarop een koperen

slang op zijn staf. Wie opkeek naar de staf werd genezen.

De kerk van Rome zag hierin een goddelijke aanwezigheid. Daarom heeft de bisschop

een staf bij zich als goddelijke vertegenwoordiging.

Het beeld van herdersstaf is helder bij de betekenis van Christus als herder en leraar.

Bijkomende gedachte is dat de P eveneens het woord Pax aanduidt, dat vrede betekent.

Gecombineerd met de X geeft het symbool Pax-Christi weer, ofwel de “vrede van Christus”.

Op de paaskaars wordt de X gevormd door 2 harten die elkaar in de punt taken. Zij stellen voor:

Hart van de hemel, hart van de aarde.

Hart van God, hart van mensen.

Opdat zij elkaar zullen raken.

Het geheel wordt door Gods hand gedragen.

Pin It on Pinterest