Voordat de nieuwe woningen vlakbij onze kerk werden gebouwd, hebben wij als CvK overleg gehad met de gemeente en Centrada. Centrada heeft toen toegezegd om de nieuwe bewoners te verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaatsen aan de Atol.

In de praktijk blijkt dat er toch een groot aantal bewoners op de parkeerplaats bij de kerk parkeren.
Daar wij dit jaar naar 1 dienst op zondag zijn gegaan en daardoor mogelijk meer parkeerdrukte zouden hebben, hebben we een brief aan de gemeente geschreven. Hieronder haar reactie:

“Bij de realisatie van de nieuwbouw aan de Kwelder is een parkeeronderzoek gedaan. Hieruit is naar voren gekomen dat er voldoende parkeerplaatsen in het gebied aanwezig zijn. Dit betreffen openbare parkeerplaatsen die voor iedereen beschikbaar zijn en dus niet exclusief aan een bepaalde voorziening of groep bewoners zijn toegewezen. Centrada heeft haar bewoners inmiddels verzocht zoveel mogelijk aan de kant van de Atol te parkeren; in ieder geval op zondag.
Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat op zondag alle parkeerplaatsen bij de Geul bezet zijn dan kunnen bezoekers van de kerk ook gebruik maken van de omliggende parkeerplaatsen bij Atolplaza of de nieuw aangelegde parkeerplaatsen bij De Kwelder en De Kreek. Dit zijn openbare parkeerplaatsen waar een ieder gebruik van kan maken. Deze parkeerplaatsen liggen naar ons idee op acceptabele loopafstand van de kerk.”

Deze reactie is duidelijk wat ons betreft. Verder willen wij u/jou erop wijzen dat wij een Groene Kerk zijn. De auto laten staan en op de fiets of lopend naar de kerk komen, past hier helemaal bij. En het vermindert de parkeerdrukte.

Namens het College van Kerkrentmeesters (CvK), Joop de Wolf

Pin It on Pinterest