De Protestantse Gemeente te Lelystad gaat een beroep uitbrengen op Eva Bruggeman (26) uit Amsterdam als jongerenpredikant voor een periode van drie jaar. Dat maakte de kerkenraad bekend na een gemeenteberaad op 11 juni 2021. Veel gemeenteleden spraken zich tijdens het beraad uit voor beroeping.

Ook jongeren en kinderen mochten hun stem laten horen. De avond begon voor Eva met het eten van pannenkoeken met de kinderen. Later op de avond kwamen de jongeren van Brøn en Betweeners bij elkaar om Eva beter te leren kennen.

Kerkenraad unaniem voor

“Ik heb goed nieuws. Dat zal jullie misschien niet verbazen”, zei Joop de Wolf, voorzitter van de kerkenraad, aan het eind van de avond, na een kort overleg met de hele kerkenraad: “Ik mag meedelen dat ook de kerkenraad unaniem is geweest horende de gemeente en over zal gaan tot het beroepen van jou (Eva Bruggeman)  als onze jongerenpredikant voor de komende drie jaar.” Die uitspraak werd gevolgd door applaus.

Officiële mededeling kerkenraad

Ik heb goed nieuws!

Afgelopen vrijdag 11 juni heeft het gemeenteberaad de kerkenraad unaniem geadviseerd om Eva
Bruggeman te beroepen als jongerenpredikant voor een periode van 3 jaar. De kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Lelystad heeft dit advies overgenomen en besloten om tot beroep van
Eva over te gaan. Dit beroep willen wij over 5 dagen uitbrengen.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure dienen uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking
schriftelijk en ondertekend bij de secretaris van de kerkenraad te worden ingediend.

Wij zijn erg blij dat God ons heeft gezegend met Eva als jongerenpredikant. We vertrouwen er op
dat de volgende mededeling zal gaan over het aanvaarden van het beroep en de datum van haar
bevestiging aan onze gemeente. We houden u op de hoogte via mededelingen in de kerkdienst,
website, Venster, social media en nieuwsbrief.

Gemeente beraad

Het gemeenteberaad begon met een opening van Klaas de Lange: “We hopen dat we gastvrij zijn, dat geloofswoorden van gastvrijheid tot je hart mogen komen. Ik hoop dat we een open houding mogen hebben om elkaar beter te leren kennen”

,De beroepingscommissie, onder leiding van voorzitter Peter Broer stelde Bruggeman voor aan de gemeente: “We hebben een mooie opdracht gekregen, een uitdaging.”  Volgens de commissie voldeed Eva aan de profielschets. Pluspunten volgens de commissie: “Eva kan snel omschakelen naar het niveau van haar gesprekspartner.” Tijdens het gemeenteberaad gaven alle leden van de beroepingscommissie een toelichting op onderdelen van de gesprekken, die hen het meest bij zijn gebleven.

Na het voorstellen door de beroepingscommissie vertelde Eva meer over zichzelf en mocht de gemeente vragen stellen. Vanwege de coronamaatregelen konden niet alleen fysiek, maar ook digitaal vragen worden gesteld.

Bezwaarprocedure

Er is nog een bezwaarperiode van 5 dagen om bezwaar te maken tegen het proces. Hierna zal de kerkenraad de beroepingsbrief aan Eva Bruggeman overhandigen. Zij heeft dan nog drie weken bedenktijd.  We houden u op de hoogte van het antwoord.

“Maar we denken dat we mogen uitgaan van een positief antwoord”, zegt Joop de Wolf: “In dat geval duurt het nog even voor Eva officieel in dienst treedt als predikant, omdat er na het ontvangen van Eva’s antwoord nog een aantal formaliteiten moeten worden afgehandeld. Verder gaat de kerkenraad in overleg met Eva de bevestigingsdienst plannen. Zodra Eva is bevestigd als jongerenpredikant, gaat zij bij ons aan de slag.”

Leuk feitje

En tot slot nog het nieuwtje waar Peter Broer nog op hintte gedurende de avond. De PGL wordt Eva’s eerste gemeente. Het is, zover wij weten, nog niet eerder voorgekomen dat de PGL een eerste standplaats is van een predikant.

Aan het eind van deze week een fotoreportage van de ontmoeting met Eva Bruggeman en de jongeren en meer foto’s van het gemeenteberaad. 

In de video hieronder vertelt Peter Broer over de zoektocht naar een nieuwe jongerenpredikant.

Pin It on Pinterest