Kom zoals je bent.

Op zondag 15 mei vindt om 16:00 uur een Roze Viering in de Ontmoetingskerk plaats. De heeft als thema: Gastvrijheid.Tien mensen, afkomstig uit verschillende kerken en de Joodse gemeenschap, LHBTI’s en hetero’s, hebben deze viering samen voorbereid.Dominee Robert Jan Nijland uit Lelystad, gaat voor in deze Roze Viering.

Je bent geliefd

De boodschap die de initiatiefnemers van de Roze Viering willen uitdragen is dat ieder mens het verdient om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen.

Roze zoen

Tijdens de Roze Viering wordt ook de Roze Zoen uitgereikt. Een initiatief van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, dat daarmee een Lelystadse instelling of persoon wil belonen, die extra aandacht heeft gegeven aan de sociale acceptatie van LHBTI+ers in Lelystad. De LHBTI+ stuurgroep van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland beslist aan wie ze de Roze Zoen willen uitreiken. De Roze Zoen wordt uitgereikt door Maarten Meesters, namens Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest