De werkgroep Samen-aan-Tafel-Maaltijden nodigt je uit voor een sobere maaltijd met liturgie/bezinning. In de veertigdagentijd, de periode, waarin we naar Pasen toeleven, is er iedere vrijdag een maaltijdviering.

In de kerk en online

We hopen met een groep van ongeveer twintig mensen in de kerken samen te komen en de maaltijd te houden zoals we altijd gewend waren.Wanneer je om welke reden ook, liever online wilt meevieren kan dat via kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700

Je land is je leven en Alles komt goed?!

De aangereikte thema’s vanuit KerkinActie en Vastenaktie zijn: Je land is je leven en Alles komt goed?! Beide thema’s hebben betrekking op mensen die door verschillende omstandigheden verdreven zijn van hun land, gevlucht zijn en elders onderdak zoeken en/of mensen die met hulp een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We hopen dat iedereen deze projecten weer wil steunen. Verdere informatie over de projecten kunt u t.z.t online vinden of u hoort erover bij de maaltijd

Tijdig aanmelden

Wil je aan de maaltijd in de kerk deelnemen, dan graag elke week op uiterlijk donderdagmiddag opgeven bij Willie Bonouvrié mail of  bel: 0320-220402 of bij Ria Damen mail of bel: 0320-253852

Ontmoetingskerk en Petruskerk

De maaltijden worden gehouden op de volgende vrijdagen om en om in de Petruskerk (PK) en de Ontmoetingskerk (OK) Je bent welkom vanaf 17:30 uur in het kerkgebouw. Iedereen hoeft alleen een diep bord en bestek mee te nemen.

Datum Kerk
Vr. 4 mrt Petruskerk
Vr.11mrt. Onttmoetingskerk
Vr.18 mrt Petruskerk
Vr.25 mrt Onttmoetingskerk
Vr. 1 apr. Petruskerk
Vr. 8 apr. Onttmoetingskerk

Giften welkom

Voor wie niet aanwezig kan zijn maar wel een bijdrage wil geven ten gunste van de projecten

KerkinActie: IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457

Vastenaktie IBAN: NL21 INGB 000 000 5850

Hartelijk dank!

Pin It on Pinterest