In zijn vergadering van 6 juni 2019 heeft de Kerkenraad van de Protestante Gemeente Lelystad (PGL) met algemene stemmen een aantal aanpassingen in de Plaatselijke Regeling  goedgekeurd. Voor de inwerkingtreding van deze nieuwe versie is het nodig dat gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld hun mening over de wijzigingen kenbaar te maken.

Daartoe kan de nieuwe Plaatselijke Regeling worden ingezien in de Ontmoetingskerk (Schor 4, 8244 CM Lelystad; tel. 320226382) vanaf maandag 9 september 2019 via de kosters Frank en Petra de Vroom.

De belangrijkste wijziging is de overgang van een gemeente met een Moderamen en een Kerkenraad naar een gemeente met een Kleine Kerkenraad en een Kerkenraad. In feite verandert er weinig, het komt er eigenlijk op neer dat het Moderamen al functioneerde als een Kleine Kerkenraad en dit nu geformaliseerd wordt. De voorziene ingangsdatum is dinsdag 15 oktober 2019.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Rien Nuijt, voorzitter Kerkenraad
06 53862576; hcnuijt@planet.nl

Pin It on Pinterest