Ben jij de straatpastor die open wil staan voor mensen in Lelystad?

Straatpastoraat Lelystad is een nieuw project. Onze droom is dat geen mens in Lelystad alleen hoeft
te staan met levensvragen en/of pastorale vragen. Zoals Jezus Christus oprecht én belangeloos oog
had voor mensen die zijn pad kruisten of die om hulp en aandacht vroegen, zo willen wij er zijn voor
mensen met hun vragen.

Presentiegedachte

Het Straatpastoraat Lelystad wil werken vanuit de presentiegedachte. Zonder dat er wordt
aangedrongen op verandering, optrekken met de ander maar de ander ook aanspreken als
verantwoordelijk mens. Naast de straatpastor wordt er toegewerkt naar een vaste groep van geschoolde vrijwilligers waardoor er een netwerk van Straatpastoraat wordt gevormd.

Pastoraal perspectief

Het Straatpastoraat Lelystad staat in principe open voor ieder mens maar bij aanvang zal de focus
liggen bij bezoekers van de inloophuizen van het IDO. Al decennia lang werken kerken en
geloofsgemeenschappen hierin samen op diaconaal terrein. Veel (levens)vragen verdienen echter
ook aandacht vanuit pastoraal perspectief.
De mensen die we treffen in de inloophuizen zijn o.a.:
- mensen in een sociaal isolement
- mensen die financieel nauwelijks zelfredzaam zijn
- mensen die worstelen met langdurige verslaving
- (ex-)gedetineerden en hun familie
- zwerfjongeren
- nieuwe Nederlanders
- dak- en thuislozen
Voor hen wil het Straatpastoraat oog hebben.

Straatpastor met een bewogen hart

Afhankelijk van de ontwikkeling van het netwerk van Straatpastoraat zal het zich uitbreidden naar
andere locaties in de stad. Te denken aan buurthuizen, dag- en nachtopvang , voedselbank en/of
hangplekken van jongeren.
Straatpastoraat Lelystad zal aansluiten bij de landelijke straatpastoraat netwerken die er zijn.
We zoeken een straatpastor met een bewogen hart die met aandacht en passie zijn/haar werk doet.
We zoeken daarom naar jou!

Want jij:

 • bent HBO-theologisch geschoold
 • hebt kennis van de problematiek van de doelgroep
 • bent in staat om sterke pastorale betrokkenheid en professionele afstand te
  combineren
 • kan zelfstandig werken
 • houdt ervan een netwerk op te zetten
 • kan taken en werk goed delen met of overdragen aan vrijwilligers
 • hebt ervaring in het coachen en begeleiden van vrijwilligers
 • hebt kennis van het sociaal-maatschappelijk en kerkelijk veld in Lelystad of wilt
  dit jezelf eigen maken

Algemene informatie m.b.t. deze functie

 • 0,6 fte
 • Voor de duur van tenminste 3 jaar
 • Persoonlijk betrokkenheid bij een kerkelijke gemeenschap
 • woonachtig in Lelystad is een nadrukkelijke pré
 • salariëring volgens arbeidsvoorwaarden voor Kerkelijk Werkers bij de PKN (schaal 9)
 • Je krijgt de beschikking over een laptop en telefoon.

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met de voorzitter van Stichting Straatpastoraat
Lelystad, kdelange@pg-lelystad.nl , 06-25307687
Geïnteresseerd?
Solliciteren doe je door jouw motivatie samen met je CV, uiterlijk 28 september 2020 te mailen naar
jacklmkooij@hotmail.com
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 16 oktober 2020.

Pin It on Pinterest