In een speciale kerkdienst zijn vier nieuwe ambtsdragers bevestigd, twee mensen zijn herbevestigd en er is  afscheid genomen van vijf anderen. Dat gebeurde in de dienst van zondag 24 januari. In verband met de coronamaatregelen was er geen publiek aanwezig en was een gedeelte van de dienst van tevoren opgenomen.

Bevestigt

Tijdens de dienst werden vier mensen bevestigd als ambtsdrager. Maryann de Jong als ouderling en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Jantine van Mourik werd bevestigd als diaken. Frits Appelman (diaken en secretaris diaconie) is ook bevestigd. De vierde bevestigde ambtsdrager is Bert Oosterheerd. Hij is bevestigd als diaken en lid van de ZWO-commissie.

Benoemd als kerkelijk rentmeesters zijn Hil Rozeboom (administrator diaconie) en Hessel Jan Huzen penningmeester diaconie.

Bekijk hieronder de bevestiging van de ambtsdragers terug

Afscheid ambtsdragers

Iren Nauta (jeugdouderling), Hessel Jan Huzen (diaken), Jan Truin (diaken), Anna van der Scheer (diaken) en Ger Postma (diaken) namen afscheid van het ambt in de kerk. Dominee Klaas de Lange: “De kerk wil jullie hartelijk danken voor de inzet en de liefde waarmee je je dienst in onze gemeente hebt vorm gegeven. Moge het jullie, onder Gods zegen, goed gaan op jullie verdere levensweg.”

Ook kregen ze een bloementje aangeboden door Ingrid Wortel, namens de kerkenraad. “Weet dat thuis heel veel mensen mee kijken naar deze dienst en jullie toch zien. Ik wil jullie namens de kerkenraad heel hartelijk danken. Veel van jullie hebben jaren in de kerkenraad gezeten en daar zijn we heel dankbaar voor.”

“Het mooie is dat jullie alle vijf nog een taak over houden, die jullie gewoon blijven doen, ook als jullie straks geen ambtsdrager meer zijn. We zijn dankbaar dat dat zo kan.” Ook kregen alle ambtsdragers die afscheid namen een cadeaubon voor BinnenInn.

Herbevestigt

Er werden ook twee mensen herbevestigd. Joop de Wolf als ouderling en voorzitter van de Kerkenraad en Ben Gerritsen als ouderling en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Naast de zegen sprak dominee Klaas de Lange ook zijn waardering uit voor hun werk: “Wij zijn dankbaar dat je je taak wilt voorzetten”.

Bedanken

Normaal gesproken spreekt ook de gemeente ondersteuning uit aan de ambtsdragers. Door de coronamaatregelen kon dat dit keer helaas niet. “Daarom is het misschien wel mooi om als alternatief gewoon een kaartje of een appje te sturen”, vertelde Klaas de Lange. “Een kaartje aan de mensen die werk hebben gedaan en bevestigd worden. Dat ze toch de ondersteuning van de geloofsgemeenschap kunnen ervaren. Het is mooi om iets van u te laten horen.”

Pin It on Pinterest