Tijdens de Stille Week en Pasen zijn er bijzondere kerkdiensten die u online kunt kijken. Klaas en Marjolen vertellen op verschillende locaties in de stad het paasverhaal. De diensten zijn heel laagdrempelig en voor iedereen goed te volgen. Het is een mooie manier om zo in deze tijd verbonden te zijn en blijven.

Voor jong en oud

Aan de diensten hebben veel kerkleden een bijdrage geleverd. Zo kun je luisteren naar een bijzonder optreden van de Cantorij en is er speciaal voor de filmopnames een kinderkoor te horen.

De diensten

  • Witte Donderdag 1 april 2020, 19.30 uur - Marjolen Veerbeek en ds. Klaas de Lange
  • Goede Vrijdag, 2 april 2020, 19.30 uur  - Klaas de Lange en Marjolen Veerbeek
  • Paaswake, zaterdag 3 april 2021, 22.00 uur –  Klaas de Lange en Marjolen Veerbeek
  • Paasmorgen, zondag 4 april 2021, 10.00 uur - André van der Galiën en ds. Klaas de Lange

De diensten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist. Je kunt de diensten ook op een later tijdstip bekijken. Dat is een voordeel van online.

Orde van Dienst beschikbaar

U kunt de diensten volgen met dit liturgieboekje. Deze kun je thuis printen of ophalen in de Ontmoetingskerk. De kerk is dagelijks open van 10-12 uur.

Interactieve zoomdienst met Pasen

Met Pasen is er opnieuw een interactieve zoomdienst. Om toch een beetje een gevoel van gemeente zijn te creëren kunt u vanaf nu digitaal via het internet aanhaken bij de dienst. Na de dienst kunt u via Zoom in kleine groepjes gezamenlijk digitaal koffiedrinken. Geef je op en lees hier hoe het allemaal werkt.

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zal het ook de komende tijd in de Ontmoetingskerk niet mogelijk zijn samen te komen om te vieren. Dit is een vreemde ervaring. Juist in de Stille Week komen we niet samen. In deze week, waarin we bij het geheim komen van ons geloof, zijn we op afstand van elkaar.

Dat kan verdrietig maken. Maar het betekent niet dat we het Paasfeest niet kunnen vieren. Daarom worden de drie vieringen in de Stille Week en de viering op Paasmorgen online uitgezonden. Door de woorden te horen, de muziek en de symboliek mee te beleven en het licht te delen, mogen we ons toch met elkaar verbonden weten.

 

De vieringen in de Stille Week staan in het teken van de laatste uren van het leven van Jezus. Drie jaar lang had Jezus rondgetrokken door het land van Israël. Hij was een man die sprak met gezag; de mensen hingen aan zijn lippen. Zieken werden genezen zelf doden werden tot leven gebracht. “Ik ben het licht van de wereld” had hij gezegd. En jubelend was Hij Jeruzalem binnengehaald. Maar gaandeweg lijkt alles onverwacht anders te gaan…..

In deze vieringen lezen we de verhalen uit het Evangelie van Johannes

 

Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. U bent van harte uitgenodigd dit thuis mee te vieren met brood of matses en wijn.

 

Op Goede Vrijdag is er het symbool van last en dankbaarheid. We nodigen u uit zelf ook een steen en een bloem neer te leggen bij een eigen kruis of paaskaars. Later, aan het eind van de viering op Goede Vrijdag wordt de Paaskaars gedoofd. Christus gestorven en begraven…..één en al donkerheid…

 

Tijdens de Paaswake, zaterdagavond laat, mogen we een nieuwe kaars ontsteken!

De Heer is opgestaan!

 

Op Eerste Paasdag vieren we het Paasfeest met de kinderen. Dan wordt ook het kindernevendienstproject afgesloten.

 

Zo gedenken we met elkaar in deze week Jezus’ ondergang en opstanding.

 

Het zal anders zijn dan anders. Maar misschien biedt het ook een nieuwe ervaring of betekenis. Want wat blijft zijn de verhalen die we deze dagen horen en die raken aan het geheim van wat geloven is. De Opstanding van Jezus is de belofte dat de kwade machten in de wereld het niet zullen redden. Het is Gods belofte van vrede, liefde, bevrijding, van licht en leven voor mensen, die zal overwinnen.

 

Wij wensen u een Goede Stille Week en gezegende Paasdagen toe!

 

  1. Klaas de Lange, jongerenwerker André van der Galiën en ouderenpastor Marjolen Veerbeek

 

 

 

Pin It on Pinterest