Je Komt als geroepen - Geef en er zal aan jou gegeven worden.

Dit was het thema van de dienst op Startzondag. Er werd aandacht besteed aan vrijwilligerswerk,  belangeloos je talenten en gaven inzetten. Juist dat is inherent aan kerk-zijn. Om een indruk te krijgen van wat mensen motiveert en inspireert is aan mensen die actief zijn in de kerk, de vraag voorgelegd om met maximaal 10 woorden te reageren op de vraag: Wat geeft vrijwilligerswerk in de kerk jou?  Hieronder de boeiende en uiteenlopende reacties.

Alle reacties op een rijtje

Wat geeft vrijwilligerswerk in de kerk jou?

 • Ik vind het leuk om mensen te ontmoeten en mijn kunnen in te zetten voor de kerk
 • De koffie is slap, maar het gesprek is sterk
 • Ik ben geen zondagse kerkbezoeker, maar door actief iets te doen ben ik toch bezig met mijn geloof. Dat vind ik fijn!
 • Voor de mensen, de liefde, de glimlach en de traan op zijn tijd, dat maakt het kerkenwerk mooi!
 • Door vrijwilliger te zijn voel ik me meer onderdeel van de gemeente!
 • Iedereen heeft een uur over per week/ maand, samen ben je een kerk
 • Onthoud niet wat je hebt gegeven, vergeet nooit wat je hebt ontvangen
 • Een fijn gevoel, ik mag méédoen!
 • Iets doen voor de gemeenschap. Het geeft me voldoening omdat ik daardoor contact heb met andere mensen, die blij zijn dat ik even langskom. Dat geeft mij ook een goed gevoel
 • Doe het nog steeds graag, de reacties van de ouderen zijn leuk en het is ook goed voor mij zelf
 • Je naaste liefhebben als je zelf. Liefde voor mijn medemens. Warmte bieden, je word er zelf blij van
 • Omzien naar elkaar
 • Het liefst doe ik iets met de handjes en daarnaast zoek ik eigenlijk mensen die gelijkgestemd zijn. Dat geeft me energie en daar haal ik en krijg ik energie uit
 • Van onwillig gemotiveerd, is het veranderd tot een jarenlange betrokkenheid.
 • Je houd je bezig met je gezin, de huishouding en de kinderen, maar je hebt best wel tijd over om er nog wat bij te doen. Vrijwillig, maar níét vrijblijvend!
 • Een bezoekje het verschil kan maken
 • Gewoon wat belangstelling kan een mens zo veel goed doen. Je vertegenwoordigt de kerk, en je luistert vooral naar levensverhalen, lachen, huilen, alles hoort erbij!
 • Heel bijzondere contacten bij bezoekwerk. Ik wil er mee doorgaan tot ik zelf 80 word. Misschien komt er dan wel iemand bij míj op bezoek!
 • Vrijwilliger zijn geeft mij zingeving. Een echte ontmoeting stemt me tot nadenken en zet me in beweging
 • Vrijwilligers werk te mogen doen, is een cadeautje
 • Vrijwilligerswerk geeft mij: - ik doe er toe!, - contact(en), - goed gevoel, - goede tijdsbesteding
 • Betrokkenheid & verbinding. Van betekenis (mogen) zijn voor elkaar
 • Samen met anderen mij inzetten voor een levendige PGL
 • Persoonlijke groei, een groot netwerk en meer betrokkenheid
 • Bijzonder dat ik iets voor anderen kan betekenen
 • Ik zet me in voor de kerk omdat: Ik van betekenis kan zijn voor anderen en heel bewust omga met mijn geloof
 • Dat ik God kan dienen met de talenten die ik van Hem heb gekregen
 • Het geeft invulling van dankbaarheid aan onze voorouders (die onze maatschappij kleurden, gedreven door het verhaal uit de bijbel)
 • Datgene dat ik het liefste doe mede mogelijk maken: zingen!
 • Het samen bezig zijn om iets neer te zetten geeft een goed gevoel en geeft energie, en samen kunnen we dingen in beweging zetten
 • Verbinding met positieve mensen die samen Gods kerk willen zijn
 • (voor elkaar én naar buiten, naar ieders eigenheid, dat maakt het leerzaam en dynamisch)
 • Daadwerkelijk invulling geven aan het rentmeesterschap van onze aarde
 • Ik denk dat een woord het samenvat: gemeenschapszin
 • Mijn naaste helpen en aandacht geven, ik krijg daar aandacht voor terug
 • Dankbaarheid, om wat ons toegevallen is. Iets terug te kunnen doen
 • Soms even zuchten maar dankbaar als iemand geholpen is
 • Ik doe het voor mijn medemens en het geeft voldoening
 • Betrokkenheid, Voldoening, samen werken, contact met mensen, iets betekenen voor een ander, welzijn, actief blijven, gezondheid, vrijheid om veelal zelf in te vullen, uitbreiden netwerk, voortgang kerkenwerk
 • Meer betrokken bij de dienst
 • Vrijwilliger zijn verrijkt je leven
 • Beantwoorden aan Gods oproep om het evangelie te verspreiden
 • Ik word er altijd blij van en krijg er veel voor terug
 • Zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen
 • Vrijwilligerswerk is het gevoel onderdeel te zijn van een gemeenschap
 • Gevoel van samen! Gevoel van (liefdevol) gekend zijn! Opborrelde energie!
 • Blijdschap met kinderen, voldoening met volwassenen, fijn om iets te kunnen/ mogen betekenen voor mensen met een beperking( net als wij allemaal) Nadeel: Het eindeloze vergaderen
 • Omzien naar elkaar!
 • Kerkenwerk mag tijd kosten
 • Sociaal contact, gevoel deel te zijn van een gemeenschap en zingeving. Vrijwilligerswerk vraagt soms een zekere dwaasheid
 • Verbinding tussen alle leeftijden
 • Vrijwilligerswerk geeft mij een goed gevoel om voor de mensen er te zijn en te luisteren
 • Enorme voldoening als de techniek lekker voor elkaar is
 • Verbondenheid, dankbare reacties. Versterkt je geloofsbeleving
 • Dankbaarheid + voldoening + groei = Geestkracht
 • Vrijwilligerswerk in de kerk geeft mij vertrouwen, energie en rust om door te gaan
 • Vrijwilligerswerk is zingeving door alledaags handelen
 • Saamhorigheid, contacten gevoel van voldoening
 • De onderlinge steun die wij gezamenlijk ervaren in de gebedskring. Voldoening.
 • Een stap(je) uit je eigen veilige omgeving te doen om daarna positiviteit te ervaren
 • Ik kan niet zonder, het geeft voldoening
 • Daar raak je door gesteund
 • Een goed gevoel daar waar je kunt helpen of een luisterend oor kunt zijn
 • Ontmoeting, samenwerken, delen, aandacht voor elkaar
 • Mooie intense ontmoetingen en blije mensen met je komst
 • Geeft mij meer verbinding met andere generaties binnen de kerk
 • Betrokkenheid, aanspraak en inspiratie
 • Verbondenheid ,plezier, en soms verdriet. Plaats waar je je kwaliteiten mag benutten, iets betekenen voor een ander
 • Betekenis, bij te dragen aan gemeenschapsvorming
 • Verbondenheid Plezier Uitdaging Verdieping Vriendschap Betrokkenheid Gemeenschapszin
 • Vrijwilligers werk vergroot mijn betrokkenheid bij de kerk en zorgt voor verbinding met andere leden
 • Iets te kunnen betekenen voor anderen maakt mij gelukkig
 • Saamhorigheid, er bij horen, dienstbaar zijn, er voor iemand zijn
 • Het gevoel samen iets te kunnen betekenen voor minderbedeelden in de samenleving
 • Het geeft mij verbreding in mijn geloof door te luisteren en in gesprek te gaan
 • Vrijwilligerswerk in de kerk geeft mij: energie en richting om Zijn spoor te kunnen volgen
 • De kinderen geven mij energie door het enthousiasme en de lol die we samen hebben. Het is elke week weer een feest om er te zijn.
 • Omdat sociale contacten/vrijwilligerswerk ook energie geeft en voldoening.
 • Ik zet mij in voor de kinderen in onze kerk om het geloof op een aansprekende manier te delen, de jeugd heeft de toekomst!
 • Samen zoeken naar God en geloof, allemaal vanuit onze eigen-aardigheden
 • Verbinding met mensen, afleiding en een goed gevoel
 • Bijdragen aan een kerk die voor veel mensen veel betekent.
 • Door  te luisteren en te delen , krijg ik nieuwe inzichten die een verrijking zijn voor me dagelijks leven.
 • Van betekenis kunnen zijn en samen werken met gemeenteleden geeft een enorm gevoel van betrokkenheid, positieve energie en dankbaarheid
 • Als individu samen werken met anderen voor de kerk doet goed/geloven.
 • Ik word er blij van, het is een rijke ervaring.

Pin It on Pinterest