Wie is God voor jou? Wat ziet God als hij naar jou kijkt? En hoe geef je in jouw leven vorm aan je geloof? Het zijn drie geloofsvragen waar wij allemaal ongeacht leeftijd over kunnen nadenken en van gedachten kunnen wisselen. Dat gebeurde dan ook uitgebreid tijdens de dienst van afgelopen zondag.

Wie is God voor jou?

De antwoorden op de vraag ‘Wie is God voor jou?’ konden worden ingestuurd via een Mentimeter. Dat leverde onderstaande woordwolk op. Hoe groter het woord, hoe vaker die werd ingestuurd.

De meeste mensen stuurden als antwoord liefde in. Gevolgd door hoop, vertrouwen en vader. Ook trouw werd veel genoemd.

Wat ziet God als hij naar jou kijkt? 

Best een lastige vraag, aldus de pastores van onze kerk. Maar een vraag die ingaat op de verbondenheid tussen God en mens. In dat kader werd Psalm 139 aangehaald. De schrijver van de Psalm voelt zich door God gezien. “Met al mijn wegen bent u vertrouwd.”

Ongeacht wat je antwoord op de vraag is. Of hij positief of negatief is, de schrijver van Psalm 139 zegt: ‘we zijn allen gemaakt door de schepper en daarom gewenst en geliefd.’  Oftewel: jij bent Gods geliefde kind.


Hoe geef je in jouw leven vorm aan je geloof?

Maar hoe geef je in je leven vorm aan jouw geloof? Doe je dat alleen in de kerk? Of ook op andere momenten? Dominee Klaas de Lange geeft invulling aan deze vraag:

Kijk hier de hele kerkdienst terug.

Pin It on Pinterest