Op een mooie droge dag eind november was het gezellig stamppotbuffet in de ontmoetingskerk. Meer dan 60 gemeenteleden kwamen bij een om...

Lees meer