In zijn vergadering van 6 juni 2019 heeft de Kerkenraad van de Protestante Gemeente Lelystad (PGL) met algemene stemmen een aantal aanpassingen in de Plaatselijke Regeling  goedgekeurd. Voor de inwerkingtreding van deze nieuwe versie is het nodig dat gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld...

Lees meer