Gewoontes in de kerk

In de Ontmoetingskerk hebben we veel gewoontes die je misschien niet kent als je nog nooit in een kerk bent geweest. Bidden, zingen en Bijbel lezen zijn een paar van die gewoontes die tijdens iedere kerkdienst een belangrijke rol spelen. Ze helpen bij de Ontmoeting met God. Ze geven ondersteuning en verdieping aan ons geloof.

Bidden

Bij bidden kun je alles wat je bezighoudt; geluk of verdriet, uitspreken. Dat kan hardop maar ook zonder woorden, in je gedachten. Bidden is je hart en gedachten delen met God. Het is fijn om een ‘adres’ te hebben bij wie je terecht kunt.

Dopen

Wanneer mensen tot geloof kwamen werden zij gedoopt; dan werden zij even helemaal ondergedompeld. Een beeld van het oude achterlaten en het nieuwe tegemoet gaan. Omdat  kinderen van die gelovigen ook bij de kerk mogen horen worden er sinds de 3e eeuw ook kinderen gedoopt. Dan wordt het voorhoofd van het kind met water besprenkeld.

Avondmaal

Delen van brood en wijn. Het brood wordt eerst gebroken en dan gedeeld. Dat is een gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus. De wijn die wordt rondgedeeld is een symbool van het nieuwe begin. Over het laatste Avonmaal van Jezus is veel geschreven en kunst gemaakt.

Collecte

In een kerkdienst wordt voor verschillende doelen geld ingezameld. Er is altijd een collecte voor de diaconie (betekent: dienen. Dit is voor hulp aan mensen die hulp nodig hebben) Er wordt ook bijna altijd gecollecteerd voor de kerk want alles kost geld; de kerk ook.

Zingen

Muziek en zingen is voor het geloofsleven van veel mensen heel belangrijk. In bijna alle vieringen wordt gezongen.

Bijbel

De Bijbel is de bron van de kerk. Hierin staan de verhalen die mensen hebben doorverteld (gekregen) over God, en de mensen. Het eerste deel (Oude Testament) is het geloofsboek van de Jodendom. Het christelijk geloof is voortgekomen uit het joodse geloof. Jezus was een joodse man. Het twee deel (Nieuwe Testament) bevat levensverhalen over Jezus, de ontwikkeling van de kerk en brieven die gelovigen aan elkaar hebben geschreven.

De kerk bij life-events.

Veel gelovigen willen belangrijk momenten van het leven graag markeren in de kerk. Bij trouwen bijvoorbeeld of een gedachtenisviering wanneer iemand is gestorven.

Categorieën

Pin It on Pinterest