Kerkdiensten

Een overzicht van de komende kerkdiensten

Klik op de drie puntjes voor meer info

December 2023

zondag 3 december

10:00 – 11:00
Kerkdienst - 1e advent
Ontmoetingskerk

Voorganger: K. de Lange

Collectedoelen:

1. Diaconie: “jeugddiaconaat”
2. Kerk
3. Pastoraat

Klik hier voor de orde van dienst

De eerste zondag in de periode van (ver)wachten en uitzien. We volgende de lezingen en thema’s van het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het sub-thema voor deze zondag luidt: Hij komt! We lezen uit Marcus 13, 24-37. Indrukwekkende woorden over gebeurtenissen en/of metaforen voorafgaand aan de voltooiing van de tijd. Het duiden hiervan en welke (geloofs)houding je daarbij mag aannemen.
ds. Klaas de Lange

19:00 – 20:00
Taizé viering
Ontmoetingskerk

zondag 10 december

10:00 – 11:00
Heilig Avondmaal - 2e advent
Ontmoetingskerk

Voorganger: K de Lange

Collectedoelen:

1. Diaconie “vrije collecte”
2. Kerk
3. Onderhoudsfonds kerkgebouw

Op deze 2e adventszondag lezen we uit Johannes 1, 19-28 waarin verhaald wordt over Johannes die zelf een stap terug doet en de aandacht vestigt op ie-mand anders. Het wordt verwoord in het subthema voor deze zondag: Maak plaats! In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. De Cantorij zal medewerking verlenen met mooie liederen.

ds. Klaas de Lange

19:00 – 19:30
Kerst zangdienst
Ontmoetingskerk

Voorganger M. Veerbeek

Collectedoelen:

1. Diaconie “vrije collecte”
2. Kerk
3. Onderhoudsfonds kerkgebouw

In deze bijzondere zangdienst gaan we samen ‘Zingend naar Kerst’.
Voorganger in deze dienst is pastor Marjolen Veerbeek.
Het thema van de dienst is: Een Nieuw Begin.
In deze dienst willen we ons vooral richten op het samen zingen van advents – en kerstliederen omlijst met declamaties etc.
Met het invullen van de muzikale medewerking zijn we nog volop bezig.
Wij nodigen u van harte uit om bij deze Kerstzangdienst aanwezig te zijn.

zondag 17 december

10:00 – 11:00
Kerkdienst
Ontmoetingskerk

Voorganger: G Arnoldus

19:30 – 20:30
Hemels Gelag
Ontmoetingskerk

Voorganger: nog niet bekend

zondag 24 december

10:00 – 11:00
Kerkdienst
Ontmoetingskerk

Voorganger: K de Lange

18:30 – 19:30
Kinderkerst
Ontmoetingskerk

Voorganger: E Bruggeman

22:00 – 23:00
Kerstnachtdienst
Ontmoetingskerk

Voorganger: eigen voorgangers

maandag 25 december

10:00 – 11:00
Afsluiting project KND
Ontmoetingskerk

Voorganger: E Bruggeman

zondag 31 december

10:00 – 11:00
Kerkdienst
Ontmoetingskerk

Voorganger: W Terlouw

19:00 – 20:00
Oudejaarsdienst
Ontmoetingskerk

Voorganger: K de Lange

Januari 2024

maandag 1 januari

10:00 – 11:00
Nieuwjaarsdienst
Driestromenland

Voorganger: K de Lange

Pin It on Pinterest