Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Pasen is het feest van nieuw leven, van de hoop, van het leven na de dood.

Aswoensdag / Vastenavond

Op deze dag begint de vastentijd. Het is de dag na carnaval. Dit is van oudsher een katholieke kerkgebeurtenis waarbij christenen een askruisje halen bij de priester als teken van boetedoening en moment van bezinning. Daarom heet deze dag ook aswoensdag.

Vastentijd

De vastentijd is de periode van veertig dagen, voorafgaand aan Pasen. Vroeger stond er bij veel gezinnen gedurende de hele vastentijd geen vlees op tafel. Tussen Aswoensdag en Pasen zitten 46 dagen. Toch wordt er gesproken over de 40-dagentijd. Verklaring: op zondagen hoeft het vasten niet. De vastentijd is periode van bezinning en versobering.

Palmzondag

Palmzondag, is de zondag voor Pasen. Het is de dag waarop de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Als Jezus Jeruzalem binnentrekt wordt hij door de mensen met gejuich ontvangen. Ze zwaaien met palmtakken en leggen hun kleren op de weg. Ze behandelen Jezus als een koning is en roepen: “Hosanna!”

Stille week

De Stille Week wordt ook wel Goede Week, Lijdensweek of Heilige Week genoemd. Het zijn de laatste zeven dagen van de veertigdagentijd, de week voor Pasen. Het is een week van inkeer op weg naar het feest van Pasen.

 Witte Donderdag

Op Witte Donderdag zat Jezus met zijn volgelingen aan tafel en vierde het Laatste Avondmaal. Judas verraadt Jezus die gevangen wordt genomen. Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus. Wit staat voor onder meer vreugdevol en heilig. In de kerk wordt op deze dag het Heilig Avondmaal gevierd.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Stille Week in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch wordt gesproken van ‘Goede’ Vrijdag. Het woord ‘goede’ zou eraan herinneren dat Jezus is gestorven om de mensheid te verlossen van hun zonden.

Stille Zaterdag / Paaswake

Stille Zaterdag of Paaszaterdag is de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen in. Het is de dag tussen de dood en nieuw leven. Voor Joden was de zaterdag de Sabbatdag, een rustdag. In het bijbelverhaal is dit de dag waarop het dode lichaam van Jezus in het graf ligt. Het is een dag van stilte en afwachting. Nog steeds is de zaterdag voor Pasen stil. Er klinken geen kerkklokken, er zijn geen vieringen in de kerk, totdat de zon ondergaat. Dan begint in veel kerken de Paaswake waarin de opstanding van Jezus wordt gevierd. Bij de Ontmoetingskerk wordt buiten bij de vuurkorf een nieuwe Paaskaars aangestoken. Deze wordt de kerk binnengedragen met de: “De Heer is waarlijk opgestaan!”

Eerste Paasdag

De opstanding van Jezus Christus. Eerste Paasdag valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.

Paaseieren en hazen

Paaseieren en hazen van chocolade hebben niets met het christelijke feest te maken. Het ei en de paashaas zijn symbolen van nieuw leven en vruchtbaarheid.

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest