Diaconie

We zijn er voor jou!
contact opnemen

Ontmoetingskerk lelystad

Praktische hulp - de diaconie is er voor iedereen

Zorgzame kerk

De Ontmoetingskerk doet veel aan diaconaal werk. Zo wordt het werk van de kerk voor kwetsbare mensen genoemd. Wij zijn er voor mensen in armoede, met schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben.

Heb je vragen dan kun je terecht bij Jan Truin – diaconie@pg-lelystad.nl

Bloemetje

De Ontmoetingskerk deelt jaarlijks ruim 200 bloemen uit aan mensen die een steun in de rug nodig hebben. Kent je iemand die een bloemetje verdient. Laat het ons weten. diaconie@pg-lelystad.nl

Ontmoetingsclub

Bent u eenzaam of heeft u behoefte aan gezelligheid? De Ontmoetingsclub is er voor u!  Een bingo, een interessante lezing of een uitstapje naar de pluktuin. De Ontmoetingsclub draait om samen zijn. Op donderdag (om de twee weken) komen wij van 14.00-16.30 uur bij elkaar in de Ontmoetingskerk. Ontdek wat er dit jaar op het programma staat.

Wilt u graag naar de Ontmoetingsclub, maar heeft u geen vervoer en kunt u dat ook niet regelen. Neem dan contact met ons op. We zoeken dan samen naar een oplossing. Interesse: Elly van Grootheest 0320-243050 of ontmoetingsclub@pg-lelystad.nl

PROGRAMMA ONTMOETINGSCLUB

Data 2019-2020

19 sept. 

Otters heeft u misschien wel eens in het natuurpark gezien, bevers in de gracht, bewegen die dieren zich overdag, of houden ze meer van de nacht. Berry van Elst is deze middag bij ons te gast.

03 okt.   

Afscheid nemen doet pijn, maar heel dankbaar voor de tijd, dat ik er bij mocht zijn. Heel fijn, dat de leiding voor een deel naar Elly mag gaan, en dat de anderen van het team achter haar staan.

17 okt.   

Joop de Jong was stadsgids in Enkhuizen, vanmiddag neemt hij ons via de beamer mee, en laat ons mooie plekjes zien van dat stadje bij de zee.

07 nov.  

Joke Verweerd, bekende schrijfster van vele boeken, komt ons vandaag bezoeken. Zij vertelt en leest voor uit eigen werk, en neemt een aantal van haar boeken mee naar de kerk.

21 nov.  

Kleine verkoop, veel spulletjes zijn er niet meer bij, maar van de verkoop van bloemstukjes, koekjes en jam worden we ook heel blij. Ook de verloting zal niet ontbreken, want dat doet de kas goed is gebleken. Vervolgens kijken we nog naar Lelystad in vroegere tijden.

05 dec.  

Wil den Dikken vertelt over de pijn van een zigeunerkind in Jeruzalem. Al sinds de Middeleeuwen wonen in de Oude Stad van Jeruzalem zigeuners, de zogeheten Domari. Wil ondersteunt de stichting en vertelt hoe het werkt, hoe dit daar de mensen sterkt. Op deze Sinterklaas willen wij voor de Domari kinderen een collecte houden.

19 dec. 

15.00 uur Kerstviering, samen staan we stil bij de geboorte van onze Heer en Heiland. Aansluitend gebruiken wij de broodmaaltijd met elkaar, en zijn 19.00 uur klaar.

2020 

09 jan.    

Wij wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar. Iemand van het Rode Kruis komt iets vertellen over zelfredzaamheid, met een puzzel vullen we de overige tijd.

23 jan.  

Mevrouw Ebutarbutar werkt hier in de stad in de gevangenis als geestelijk verzorger, zij vertelt over haar werk. Daarna is er misschien nog tijd voor woordritsen.

06 febr. 

De heer Zijstra, door zijn vele reizen inmiddels al een bekende voor ons, deze keer maakte hij een reis naar Georgië. Hij laat ons door zijn verhaal kennismaken met de leefwijze van de mensen daar.

20 febr.  

Vandaag horen en zien we iets over “Koninklijke akten, burgelijke stand en naamrecht” Rond 1800 kwam het naamrecht, hoe zijn wij aan onze naam gekomen, kan je die veranderen? Wim Zondag komt ons hierover dingen laten zien en vertellen.

05 maart  

Fam. Maliepaard uit Barneveld komt met een presentatie van schilderijen van Bijbelse begrippen en figuren. Ook is er een tafel voor verkoop van eigengemaakte producten, de opbrengst is voor een goed doel in Israël. Komt een uur tevoren, extra tafels, neemt alles zelf mee.

19 maart  

“Het Kuinderbos is één van de beste vlindergebieden van Flevoland en zelfs van Nederland. Voor veel soorten is het in Flevoland best wel hosanna en in het Kuinderbos helemaal”, aldus Gerard Eggens, vrijwilliger bij de Vlinderstichting.

02 april    

Paasviering, samen willen we stilstaan bij het lijden en sterven, en bij de   opstanding van Jezus Christus.

16 april    

Reizen met een containerschip. De kapitein vertelt….Jan Klein heeft zijn hele levengevaren tot hij met pensioen mocht. 

30 april    

“Na een leven vol criminaliteit, de bajes en begeleiding bij Exodus zag ik opeens het verschil tussen vast en werkelijk vrij. Mijn leven kreeg toen pas echt zin.” Dirk Coster vrijwilliger van Exodus Nederland vertelt ons over dit belangrijke werk.

14 mei    

“Joh. de Heer: nu nog actueel” De heer Lodewijk vertelt ons over het leven van Johannes de Heer en zijn geschiedenis. Dit wordt afgewisseld met samenzang van liederen uit zijn bundel, nog steeds geliefd tijdens bijeenkomsten.

28 mei    

Wandelen met Ebele, te beginnen bij het Havezate pad, genieten van een prachtig stuk natuur. ( Volgens de dikke van Dale, is een havezate, een ridderhofstede, in de oostelijke provincies, waaraan publieke rechten verbonden waren)

11 juni 

De vakantieperiode staat weer voor de deur, dat betekent afsluiting van dit seizoen, als team wensen wij u allen een goede zomertijd toe.

Inloophuis IDO – Samen staan we Sterk!

Wil je nieuwe mensen leren kennen? Heb je behoefte aan een praatje? Of loop je tegen dingen in je in leven waar je alleen niet uitkomt. Wat jouw verhaal ook is, bij de inloophuizen van het IDO ben je welkom zoals je bent. Je staat er niet alleen voor want samen staan we sterk. De Ontmoetingskerk steunt het IDO bij haar werk financieel en met vrijwilligers. Missie van het IDO is helpen waar geen helper is. Ontdek meer: https://www.ido-lelystad.nl/

Lees meer over IDO >

Voedselbank Lelystad

De Korenaar is de voedselbank van Lelystad. Hier kun je terecht als je tijdelijk een steun in de rug nodigt hebt. De Ontmoetingskerk helpt de voedselbank financieel en met vrijwilligers. Wekelijks krijgen 250 gezinnen uit de stad eten van de voedselbank. Lees hier meer: https://www.voedselbanklelystad.nl/

Kerk in de wereld –ZWO

Als Ontmoetingskerk zijn we ook actief in de wereld. ZWO is de afkorting voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. We kiezen zelf de projecten die we willen ondersteunen. Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van geweld en natuurrampen. Ze zijn op zoek naar een veilige plek om te overleven. “Op zoek naar veiligheid” is een project van “Kerk in Actie” en biedt noodhulp en wederopbouw. De Ontmoetingskerk steunt dit themaproject gedurende drie jaar. In het project “Op zoek naar veiligheid” wordt veel samengewerkt met lokale kerken en organisaties.  ZWO maakt met weinig middelen en ongelooflijk veel inzet het verschil. Lees meer: www.kerkinactie.nl

Hulp nodig?

De Diaconie kan in noodgevallen benaderd worden voor financiële hulp aan mensen die problemen hebben als gevolg van hun inkomenspositie. Het gaat om éénmalige bijstand. diaconie@pg-lelystad.nl

Kerk voor jou!

Persoonlijke verhalen

Het geloof in de Ontmoetingskerk wordt heel divers beleefd. In een serie persoonlijke verhalen vertellen mensen van alle leeftijden wat zij vinden in onze kerk.

Pin It on Pinterest