Kerkenraad

Leiding geven aan de gemeente
Contact opnemen

 Ontmoetingskerk lelystad

De kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Zij dragen zorg en zijn (eind)verantwoordelijk voor alles wat er in de kerkelijke gemeente wordt gedaan. In overleg met de gemeente maken zij het beleid. De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers. Dit zijn de ouderlingen, diakenen en voorgangers. Zij vergaderen ongeveer vier keer per jaar.

Klik hier voor een lijst met alle kerkenraadsleden 

De kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad vormt het dagelijks bestuur van onze gemeente. Zij geven uitvoering en invulling aan het beleid dat door de kerkenraad wordt bepaald. De kleine kerkenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar 

Diakenen

Het College van Diakenen stimuleert dat de leden van de Ontmoetingskerk betrokken zijn bij elkaar en bij de wereldwijde samenleving. Het college bepaalt naar welke goede doelen het geld van de diaconie gaat. Bovendien hebben de diakenen speciale taken tijdens de kerkdienst. Zij zijn nauw betrokken bij de voorbeden, het avondmaal en de inzameling van de collecte.

Ouderlingen

Ouderlingen bieden in navolging van Christus belangeloos een luisterend oor. Zij bemoedigen en ondersteunen mensen bij het geloof of in levensmomenten. Dat doen ze voor iedereen binnen en buiten de kerk. 

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters gaat over geld, de gebouwen en personeelszaken. Andere taken van het college zijn: het voeren van de ledenadministratie, de boekhouding en de archivering.

 

Kerk voor jou!

Persoonlijke verhalen

Het geloof in de Ontmoetingskerk wordt heel divers beleefd. In een serie persoonlijke verhalen vertellen mensen van alle leeftijden wat zij vinden in onze kerk.

Pin It on Pinterest